Translate

събота, 27 февруари 2016 г.

БОГ ЖЕЛАЕ ДА МУ СЕ ПОДЧИНЯВАМЕ,ЗА ДА БЪДЕМ ПОД НЕГОВАТА БЛАГОДАТ!

БОГ  УКОРЯВА  ПРЕГРЕШИЛИТЕ  ПРЕД  НЕГО, АДАМ  И  ЕВА,
НАКАЗВАЙКИ  ГИ 
 СУРОВО  
ЗА  НЕПОСЛУШАНИЕТО  ИМОт първото грехопадение,на Адам и Ева, човечеството носи тежестта на последствията,отдалечили го  от Бога.
 Хората трябва да разберат веднъж за винаги,че следването на Божията воля им носи закрила от всички злини на земята,защото  само тогава Бог е близо до тях и ги наставлява да вървят по най-безопасния,защитен от Него земен път!Неговото водителство е изпълнено с благодат,затова е необходимо да се изпълнява безпрекословно,без колебание и съпротивление.
Бог вижда всичко и само Той може правилно да прецени кое е най-наложителното и полезно нещо за  всеки един момент от неговия живот.Една и съща,житейска ситуация ще има различни последици,в зависимост от това дали сме покорни на Господа или слушаме единствено себе си,водени от плътските си,човешки слабости и ограничения си ум,правейки често погрешна преценка,като или се подценяваме или се надценяваме,поради което можем да си навлечем големи неприятности,нещастия и дори гибел.За разлика от човека, Господ никога не греши и знае всичко за нашите индивидуални възможности:физическо здраве и издръжливост,положителни и отрицателни черти на характера, сила на чувствата,твърдост на вярата,в зависимост от нивото на духовното състояние на всеки един човек,поотделно.
По този критерий,Той подбира изпитанията,предназначени за усъвършенстването и извисяването на човешката душа,като е предвидил щастлив край за всеки,който успее да победи своите слабости и да преодолее успешно поредното си изпитание в живота.Стъпка по стъпка,стъпало след стъпало, добрите християни се променят,усъвършенствайки Християнските добродетели,в които ги възпитава Учителя - Исус Христос,за да докажат пред Светата Троица - Бог Отец,Бог - Син и Святия Дух, степента на своите: вяра,преданост и святост.
Тези,които са заслужили да получат дарбите на Духа,продължават да се доказват пред Бога,като ги прилагат в живота си,изпълнявайки Божиите указания и наставления,в полза и за спасението на цялото човечество.
Колкото по-нагоре се е извисила душата на един християнин,толкова по-тежки и отговорни изпитания му се дават,защото Бог поверява само на най-изпитаните и верни, Свои служители МИСИЯТА ДА БЪДАТ СВЕТЛИНА И СОЛ ЗА ОСТАНАЛИТЕ,ОБИКНОВЕНИ ХОРА.
Неведоми са пътищата на Господа,но са винаги точни и безпогрешни.Човек,който уповава във всичко на Бога,на каквито и изпитания да бъде подложен,колкото и да му е трудно,ще може да отстоява до края на живота си своята принадлежност към Господа.
В това отношение,Библията ни дава много доказателства,например верния Йов,който запазва любовта си към Бога и в най-тежкото си изпитание - немотията:
"И Йов продължи беседата си като казваше:   
В живота на Бога, Който е отнел правото ми, И на Всемогъщия, Който е огорчил душата ми,  
 Заклевам се, че през всичкото време, докато е дишането ми в мене, И Духът Божий в ноздрите ми,   
Устните ми няма да изговорят неправда, Нито езикът ми ще продума измама.    
Да не даде Бог да ви оправдая! Докато издъхна няма да отхвърля непорочността си от мене. 
Правдата си ще държа, и не ще я оставя; Догдето съм жив сърцето ми няма да ме изобличи.  
Неприятелят ми нека бъде като нечестивия, И който въстава против мене като беззакония.  
Защото каква е надеждата на нечестивия, Че ще спечели, когато изтръгне Бог душата му?  
Ще послуша ли Бог вика му, Когато го сполети беда?
Ще се наслаждава ли във Всемогъщия? Ще призовава ли Бога във всяко време?
Ще ви науча това, което е в Божията ръка; Каквото има у Всемогъщия не ща да скрия.   
Ето, вие всички сте видели това; Защо, прочее, ставате съвсем безполезни?   
Делът на нечестивия от Бога, И наследството, което притеснителите Ще получат от Всемогъщия е това:  
Ако се умножават чадата му, умножават се за меч; И внуците му не ще се наситят с хляб.   
Останалите от него, смърт ще ги погребе, И вдовиците му няма да плачат.
Ако и да натрупа сребро много като пръст, И приготви дрехи изобилно като кал, 
Може да приготви, но праведните ще ги облекат, И невинните ще си разделят среброто.    
Построява къщата си както молеца. И както пъдарят, който прави колиба.
Богат ляга, но няма да повтори. Веднъж отваря очите си, и го няма; 
Трепет го хваща като потоп; Буря го граби нощем;  
Източният вятър го дига, и той отива; Той го изтръгва с мястото му.  
Защото Бог ще хвърли върху него беди, и не ще го пожали; Той ще се старае да избяга от ръката Му.   
Ще изпляскат с ръце против него, И ще му подсвирват така, че ще бяга от мястото си...И каза на човека: Ето, Страх от Господа, туй е мъдрост, И отдалечаване от злото, това е разум."-Йов 27:1-23;28:28.
Друго,подобно доказателство дава
 псалм 119:83-176:
"Защото станах като мех в дим; Но пак не забравям Твоите повеления.   
Колко са дните на Твоя слуга? Кога ще извършиш съдба против гонителите ми:    
 Горделивите изкопаха ями за мене, Като се противят на Твоя закон.
Всичките Твои заповеди са верни; Понеже човеците ме гонят с лъжи, Ти ми помогни.
Без малко щяха да ме погубят на земята; Но аз не оставих Твоите правила.    
Съживи ме според милосърдието Си; Така ще пазя свидетелството на Твоите уста.
Ламед. Господи Твоето слово Е утвърдено на небето до века.   
Верността Ти пребъдва из род в род; Ти си основал земята и тя стои.  
Колкото за Твоите наредби, те и до днес стоят, Защото всички са Твои слуги.
Ако Твоят закон не беше ми наслада, То аз и тогава бих загинал в скръбта си. 
До века няма да забравя Твоите правила, Защото чрез тях си ме съживил.  
Твой съм аз; спаси ме, Защото потърсих Твоите правила.
Нечестивите ме чакаха за да ме погубят; Но аз ще внимавам в Твоите свидетелства.
Видях граница на всяко съвършенство Но Твоята заповед е твърде широка.
Мем. Колко обичам аз Твоя закон! Цял ден се поучавам в него. 
Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, Защото те са винаги с мене.    
По-разумен съм от всичките си учители, Защото се поучавам в Твоите свидетелства. 
По-разумен съм от старите, Защото опазих Твоите правила.  
От всеки лош път въздържах нозете си, За да пазя Твоето слово.   
От Твоите съдби не се отклоних, Защото Ти си ме научил. 
 Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи! Да! по-сладки от мед в устата ми. 
Чрез Твоите правила станах разумен; Затова мразя всеки лъжлив път.   
Нун. Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.  
Заклех се, и го потвърдих, Че ще държа праведните Твои съдби.
Много съм наскърбен; Господи, съживи ме според словото Си.  
Приеми моля ти се, Господи, доброволните приноси на устата ми, И научи ме на съдбите Си.   
Животът ми е постоянно в опасност; Но аз не забравих Твоя закон.
Нечестивите поставиха примка за мене; Но аз не се отклоних от Твоите правила.  
Възприех Твоите свидетелства за свое наследство до века, Защото те са радост на сърцето ми.
Приклоних сърцето си за да върша повеленията Ти. Винаги и до край.   
Самех. Намразих двоеумните, А Твоя закон възлюбих.  
Ти си мой покров и мой щит: На Твоето слово се надявам.
Отдалечете се от мене, вие злодейци, Защото аз ще пазя заповедите на моя Бог.  
Укрепявай ме според словото Си, за да живея; И да се не засрамя в надеждата си.
Дръж ме, и ще бъда в безопасност, И ще зачитам винаги Твоите повеления.  
Ти си презрял всички, които се отклоняват от Твоите повеления, Защото суетна е измамата им.   
Изхвърляш като шлак всичките нечестиви на земята; Затова възлюбих Твоите повеления.  
 Снагата ми настръхна поради страха ми от Тебе. И от съдбите Ти се уплаших.   
 Аин. Извърших правосъдие и правда, Да ме не предадеш на угнетителите ми;
Стани поръчител на слугата Си за добро; Не оставяй горделивите да ме угнетяват.   
Очите ми чезнат за спасението Ти. И за Твоето праведно слово.  
Постъпвай към слугата Си според милостта Си, И научи ме на повеленията Си.   
 Твой слуга съм аз; вразуми ме За да познавам Твоите свидетелства.
Време е да подействува Господ, Защото нарушиха закона Ти.
Понеже аз любя Твоите заповеди. Повече от злато, даже от чисто злато,
Понеже считам за прави всичките Твои правила относно всяко нещо, Затова мразя всеки лъжлив път.  
Пе. Чудесни са Твоите свидетелства; Затова душата ми ги пази.   
Изясняването на Твоето слово просвещава, Вразумява простите. 
Отворих широко устата си и пъхтях, Защото копнеех за Твоите заповеди.  
Обърни се към мене и смили се за мене, Както постъпваш към ония, които обичат Твоето име.    
Оправяй стъпките ми в словото Си, И не оставяй да ме завладее никое беззаконие;   
Избави ме от човешки насилия; Така ще държа Твоите правила.  
 Осияй с лицето Си върху слугата Си, И научи ме на повеленията Си.  
Водни потоци текат из очите ми. Понеже не се спазва Твоя закон.   
 Цаде. Праведен си Ти Господи; Прави са и Твоите съдби. 
Постановил си свидетелствата Си, С правда и превъзходна вярност.   
Моята ревност ме изяде, Защото противниците ми забравиха Твоите думи.
Твоето слово е добре пречистено, Затова слугата Ти го обича. 
 Скромен съм и презрян, Обаче не забравям Твоите правила.  
Твоята правда е вечна правда; И законът Ти е истина.  
Неволи и утеснения ме намериха; Обаче Твоите заповеди са моя наслада.  
 Твоите свидетелства са праведни до века; Вразуми ме, и ще живея.   
 Коф. Извиках от все сърце; Послушай ме, Господи, и ще пазя повеленията Ти.
 Извиках към Тебе; Спаси ме и ще пазя повеленията Ти.  
 Предварих зората с викането си; На Твоите думи уповавах.    
 Очите ми предварят нощните стражи, За да размишлявам за Твоето слово.
Чуй гласа ми според милосърдието Си; Съживи ме, Господи, според съдбите Си. 
Приближиха се ония, които нечестиво ме преследват, И са се отклонили от закона Ти. 
Ти си близо, Господи; И всички Твои заповеди са истина.  
 Отдавна зная от Твоите свидетелства, Че Ти си ги учредил за винаги.   
Реш. Виж скръбта ми и избави ме, Защото не съм забравил закона Ти.    
Защити делото ми и изкупи ме; Съживи ме според словото Си.  
 Избавлението е далеч от нечестивите, Защото те не търсят Твоите повеления.   
 Много са Твоите благи милости, Господи; Съживи ме според съдбите Си.    
Мнозина са моите гонители и противници; Но аз не се отклоних от свидетелствата Ти.   
 Като видях коварните, погнусих се от тях. Защото не пазят Твоето слово.    
 Виж колко обичам аз Твоите правила; Съживи ме, Господи, според милосърдието Си. 
 Същността на Твоето слово е истина; И Твоите праведни съдби, до една траят до века.
 Шин. Първенци ме преследваха без причина; Но сърцето ми трепери от думите Ти.   
 Аз се радвам на Твоето слово. Като оня, който намира много користи.  
 Мразя лъжата и се гнуся от нея, Но закона Ти обичам. 
 Седем пъти на ден Те хваля, За Твоите праведни съдби.  
 Много мир имат ония, които обичат Твоя закон, И за тях няма спънки та да се препъват.   
 Надявах се за Твоето спасение, Господи, И изпълнявах Твоите заповеди. 
 Душата ми опази Твоите свидетелства; И аз ги любя твърде много.  
 Държах Твоите правила и Твоите свидетелства; Защото всичките ми пътища са пред Тебе.
 Тав. Нека стигне викането ми пред Тебе, Господи; Вразуми ме според словото Си.  
 Нека дойде молбата ми пред Тебе; Избави ме според словото Си.  
Устните ми ще изливат хваление, Защото ме учиш на повеленията Си.   
 Езикът ми ще пее за словото Ти, Защото всички Твои заповеди са правда.  
 Ръката Ти нека бъде готова да ми помогне, Защото аз избрах Твоите правила.   
 Копнях за Твоето спасение, Господи; И законът Ти е моя наслада.
Нека живее душата ми, и ще Те хвали; И нека ми помагат съдбите Ти. 
Скитах се като изгубена овца; Потърси слугата Си, защото не забравих Твоите заповеди." 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.