Translate

петък, 24 януари 2014 г.

С вяра в Исус Христос,принасяйте само добър плод!

Добрият плод - добрите дела са крайната цел на християнското учение,защото вяра без дела е мъртва,тоест няма никаква стойност,никакво значение.
     Мнозина вярват в Христовата смърт на кръста,като 
някаква абстрактна идея,която си остава заключена само в техните ограничени умове и не могат да разберат,че тяхната вяра е лишена от Божествената намеса, влияние и воля на Бога.Не случайно Исус Христос насочва нашето внимание към грешките,които могат да ни отклонят от правилния,спасителен  път към Божието царство:"Не всеки,който ми казва Господи!Господи! ще влезе в небесното царство,но който върши волята на Отца Ми,Който е на небесата...Но тогава ще им заявя:Аз никога не съм ви познавал;махнете се от Мене вие,които
вършите беззаконие."Библията,
Новият завет,Матея - 7 глава,21 и 23 стих.
Много подробно, Спасителят разяснява значението на вярата в Бога:"ВСЯКО ДЪРВО,КОЕТО НЕ ДАВА ДОБЪР ПЛОД,ОТСИЧА СЕ И СЕ ХВЪРЛЯ В ОГЪН.
И ТЪЙ ,ОТ ПЛОДОВЕТЕ ИМ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ."Матея - 7 : 19,20.
В тия думи се крие цялата истина за смисъла на Християнското или по-точно Христовото учение.Всякакви други тълкувания и изменения от това,са плод на заблуди и отдалечаване от Бога.
А може да се предположи,че сатаната е направил всичко възможно да обърка вярващите с цел да ги приобщи към царството на мрака,невежеството и злите дела чрез успокоението,че Бог прощава всичко на тези,които Му се молят за прошка и ще им прости всички зли дела,грехове и лоши плодове.Това е поредната илюзия,измама на лукавия,който се опитва да внуши,че злото няма да бъде наказано от милостивия  Бог.Вижда се,че дяволът умее
ловко да използва  положителните страни,като:  Божията милост,Божието търпение в своя полза,като доказателство,че Бог не наказва злите хора.Но това е само привидна заблуда.
  Божиите пророци са имали и имат до сега откровения от Бога по този въпрос и всички те са единодушни,че има известен изчаквателен период за поправлението на новородилите се чрез вяра християни,но те трябва да докажат,че растат непрестанно в Духа,развиват способностите и дарбите си,като принасят чрез делата си само добър плод.Всички останали,които не се водят от Духа,а са подчинени на плътските си слабости,макар и несъзнателно са под влиянието на сатаната и това е най-опасната заблуда,тъй като  много честО те си мислят,че са праведни християни,след като ходят на църква,палят свещи на Бога,кланят Му се,изповядват Христос като Спасител,но спират до тук и не желаят нито да Го слушат,нито да му се подчиняват.За такива хора Христос казва,че са като варосани гробници - отвън добре изглеждат,когато се преструват на праведни,но по делата им веднага може да се познае,че вярата им е мъртва и не дава добри плодове.Няма никаква полза от такава вяра и няма какво да се залъгваме,че такива"вярващи"ще бъдат спасени,
колкото и милостив да е Бог.
Но Той е и справедлив,мъдър Бог,Който знае правилния начин за тяхното поправление и при всички случаи те ще бъдат наказани по Неговия точен начин,в тяхна полза и за да ги накара да осъзнаят заблудите и грешния път,по който вървят - пътят на гибелта и смъртта.
От тях се иска само на време да осъзнаят,че беззаконията,които вършат са противни на Бога и идват от  лукавата,хитра изкусителка змията,която знае как да съблазнява,с дългогодишен опит в измамите /да не забравяме как е успяла да убеди Адам и Ева да пристъпят законите на Бога и резултатът е бил - изгонване от Едемската градина,а не милостиво опрощение на греха им.Бог ги е наказал за непослушанието и неподчинението на Неговата воля.Той много държи на това и нямаме основания да мислим,че и сега ще прости престъпленията,дошли под влиянието на сатаната./ В противен случай Бог би бил в противоречие със Себе си,затова Исус Христос изяснява много добре въпроса със злите дела,плод на непослушанието.В Новия завет четем какво Бог осъжда - определението Му за осъждението :"И ето що е осъждението:светлината дойде на света,и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината,защото делата им бяха зли.Понеже всеки,който върши зло,мрази светлината,и не отива към светлината,да не би да се открият делата му."Новият завет,Иоана 3:19,20.
Тези думи разкриват,че Господ Исус Христос, ще бъде строг към всички,които не се водят от Неговите закони и не живеят в Неговата светлина,а остават подвластни на тъмнината на дявола.По този начин,чрез неподчинението си,старият човек се връща в тях и заема мястото на новородилия се в Духа.С това се прекъсва духовната връзка  между Бога и човека, и християните,не могат да бъдат направлявани от Святия дух.
С това се лишават по собствена воля,по собствен избор от Божието благословение  ,Божието влияние върху тях.
От друга страна и Бог е затруднен да приема техните мисли,преживявания и молитви.
    Затова техните молитви не достигат до Бога със сигурност.
   Внимавайте и бдете какви 
мисли имате!Дали те идват от 
   Бога за добри дела или са 
Божията светлина е оградена и защитена 
от злото в бездната!
антипод на това,подтикващи към зло от всякакъв характер.
Не правете никога зло!Дори и в мислите си не го допускайте,а го пъдете с молитви и благословии!Не се предавайте на дявола,не завиждайте,не мразете,НЕ МИСЛЕТЕ ЕДИНСТВЕНО САМО ЗА СЕБЕ СИ,под какъвто и да бил повод или предлог.Нима може да сте щастливи,ако наоколо ви има толкова нещастни,страдащи и умоляващи ви за помощ хора?
Ако си затваряте очите и ушите за техните отчаяни вопли,тогава сте много далече от Бога.
  Има много белези,по които се познават Божиите синове,
но най-важният,
най-градивният,основният белег е Божията любов,от която произтичат всички останали добродетели  и духовни ценности:благородство,
себеотдаване,жертвоготовност,
щедрост,състрадание,милост,
човечност,хуманност,
търпение,смирение,нежност,
кротост,взаимопомощ,оптимизъм и всички положителни качества,
от които произтичат добрите дела.
Само тези вярващи,които притежават Христовите добродетели и се водят по Неговата воля,
могат да имат положителни мисли,чувства,постъпки,
които дават добър плод.Само те могат да се надяват на вечен живот!
В това е смисълът на живата вяра,която може да спасява:"... който постъпва според истината отива към светлината,за да се явят делата му,понеже са извършени по Бога."Новият завет,Иоана 3: 21.
Не принизявайте Бога - Светата Троица до своето равнище,а се стремете да израствате непрекъснато и да достигнете до онова духовно единение,чрез което да станете съпричастни на 
Господ Исус Христос:"Защото Божият хляб е хлябът,който слиза от небето и дава живот на света."Новият завет,Иоана 6:33.
В тези думи на Исус Христос се крие същността на Божествения спасителен план за човеците на земята.Амин!

сряда, 22 януари 2014 г.

Моето първо свидетелство от Бога,подкрепено с очевидни,материални доказателства


      Искам да започна своите свидетелства от Господа -  Исус Христос с най-яркото от тях,за което имам  очевидни доказателства в живота си и прилагам снимка за потвърждение.
       Сънувах пророчески,много жив сън,чрез който ми се даде да надникна в бъдещето си,което беше свързано с определени мои роднини,които очакваха да им се роди детенце.Жената беше бременна в петия месец от бременността си,когато сънувах едно красиво,двегодишно момиченце да си играе у дома с останалите членове на семейството ни,включително и с баба ми,майката на моята майка.Много добре си спомням,че това детенце ми хареса и го почувствах много близко със сърцето си,зарадвах му се,а то беше наистина много сладко и мило,с характерното си обло,като луна при пълнолуние,бяло и румено лице,със светла къса коса.
       Сънят ми беше кратък,но жив,сякаш не сънувах,а реално преживявах действителността.Бях силно впечатлена от него и веднага го споделих с близките си, след като се събудих.
     Настъпи дългоочакваният ден ,в който се роди сънуваното  от мен дете и то се оказа наистина момиченце.В радостното оживление около новороденото не обърнах внимание на пророческия си сън и като че ли малко го позабравих,докато не дойде отново моментът,в който Бог ми напомни за пророчеството,за свидетелството Си.Това стана,когато това момиченце навърши две годинки и външността му заприлича на образа му от моя сън до такава степен,че изведнъж си спомних целия пророчески сън.С мисълта Си сякаш Бог ми казваше:"Видя ли приликата,убеди ли се,че това е същото дете,за което ти дадох пророчески сън?"Тогава се вгледах внимателно в детенцето и напълно се убедих,че това е същото момиченце от моя сън.
       Прилагам снимка на същото дете и на нея то е на същата възраст,със същата външност от моя пророчески сън.


Момиченцето от моя пророчески сън

петък, 17 януари 2014 г.

За Божествената закономерност,Божествения спасителен план и Божиите чудеса

  Божествена закономерност

Българска божия църква
  Бог си има своите закони и правила,на които подчинява цялата вселена,за да има ред и точност във всичко,навсякъде.Той е строг Бог по отношение на дисциплината и много държи на нея и всички,които не се подчиняват, са неблагонадеждни в Неговите очи.За съжаление повечето хора не обичат да спазват нито реда,нито дисциплината,нито законите,но ако знаеха истината,нямаше да бъдат така опърничави.Луцифер  е бил този,който първи се е противопоставил на Божествените:ред и воля,поради което е бил отстранен от Божествения небесен свят,затова безредията,хаоса и всичко,което носи разстройства в живота на земята,се свързва  със силата на тъмнината,която е антипод на светлината на Бога.Затова и всички хора,които се оприличават на Луцифер,наречен още:дявол,змей,змия,сатана,обичат да правят всичко наопаки,да не се подчиняват на никакви закони,с което всъщност се опълчват срещу Създателя.Всички негативно настроени хора,които справедливо са наречени криви,носят нещастия и злини със своето своеволие,нехайство и мързел.Лошите последици от техните зли дела остават като наследство за поколения напред.Трудно се създава,но лесно се руши,безразсъдно,безотговорно в стила на :"След мен потоп."Поради тази причина Бог ни предупреждава в Библията ,че ще наказва строго поколения напред всички,които са грешни пред Него.

Божествен спасителен план

  Бог иска хората да знаят истината и да се подчиняват единствено на Него,за да живеят спокойно,щастливо,хармонично,в благоденствие,в мир и взаимно разбирателство.Това може да стане,ако отхвърлят от себе си лошото влияние на сатаната.Трябва да имат вътрешното убеждение,вътрешната вяра,че Бог съществува и единствено Той може да ги отдели  и избави от дявола.Но затова е необходимо те да направят своя свободен избор - между доброто и злото.Бог насила в кошара не вкарва никого.Хората трябва
да пожелаят сами да бъдат добри,подчинени единствено на Бога,Който ще ги води по пътя на истината,като ще ги променя по тайнствен,чудесен начин от горе - от духовния свят,чрез Святия дух,който поема водителската функция на всеки повярвал в Божия син Исус Христос.В тази връзка следва водното кръщение,което чрез символа  на измиване, изчистване, поставя началото на новорождението,което предопределя един нов път,водещ към Божието царство и вечния живот на Бога.Човек съблича,като стара,ненужна
дреха стария човек в себе си и изпълнен с Духа,започва друг живот,
изпълнен с Божествената намеса,влияние,напътствия и израстване в Духа.
Много важни са делата на новородилия се.Той е като малко дете,без опитност в един нов за него свят,а това е невидимият ,вълшебен,но действащ свят на Божията благодат върху него,която оказва непрекъснато корективно  действие.Постепенно става израстването,чрез преминаването на множество изпитания и премеждия.Бог прилага своите правила и своите изисквания към всеки човек индивидуално,като набляга най-вече на най-слабите черти на неговия характер - там където е необходимо да се работи по-дълго време,по-упорито, с разнообразни начини на въздействие.Божественият спасителен план е да достигнем до
Исус Христос,до неговото духовно ниво,за да ни приеме като равнопоставени и да се наречем Божии чада,по името,по примера на Божия син - Христос,защото Бог иска да промени човека,да го извиси до Себе Си,като животинското,първичното,грубо,егоистично начало,което е остатък от звяра в нас,трябва да изчезне завинаги от нашата природа,от нашата духовна същност.Колкото повече се доближаваме до Божия син,толкова повече няма да сме подвластни на греха и никакви слабости няма да ни изкушават или съблазняват,защото ще имаме вътрешната сила на духа да се противопоставим на завладялото света зло,което се опитва да ни опорочи и въвлече в дребни на пръв поглед съгрешения,но с опасни последици не само за нас,но и
 за обкръжаващото ни общество.

            

Българска божия църква

Божиите  чудеса - свидетелства за съществуването на Бога
Библията е изпълнена с много примери за свидетелствата на Бога,за Божиите чудеса,които Той изпраща,за да ни увери,че е действуващ,съще-
ствуващ.За тях е известно и всеки,който иска да се запознае с тях,може да прочете Божието слово.Аз искам да насоча вниманието ви към друг,
по-особен вид чудеса и свидетелства,а те са:пророческите сънища и всички
 безсъзнателни състояние - транс,кома,припадъци и други подобни.
  Човешкият ум е органически свързан с физическото тяло,по-точно с мозъка.Всяка болест оказва лошо въздействие върху дейността на централната нервна система,която е тясно свързана с  мозъчната дейност.
Тогава се нарушава нормалния мисловен процес.Следствие на болест или тежки травми,може да се изпадне в безсъзнание,при което имаме невъзможност за каквато и да е мисъл,тъй като мозъка не може да функционира и е на прага на физическата си смърт.Тогава,в тия състояния,
когато материята работи разстроена,обременена и изтощена,ръководната функция остава изцяло на духа,като в някои случаи душата се отделя,макар и не напълно,защото остава свързана с тънка лента,наречена нишката на живота,чрез която става връзката между духовното и физическото тяло на човека.При кома и други безсъзнателни състояния,душата стои извън тялото,докато не се подобри състоянието на болния,за да се върне обратно в тялото му.При смъртта нишката на живота се прекъсва окончателно и душата се отделя напълно от физическото си тяло.Всички хора,които са преживели това и са се завърнали от другия свят,са се докоснали до Бога и духовните им сетива са се обогатили,разширили.Всички те се променят положително по някакъв чудесен,тайнствен,необясним начин и носят частица от Божествената чистота,която е останала при съприкосновението на душите им с Бога.Много от тях,ако не всичките получават различни пророчески и лечителски дарби,пророчески съновидения,ясновидства - видения при пълно съзнание,мисли от Бога.Той им е дал своите доказателства и дарби,с които да Му служат в бъдеще на земята,като доказателство за останалите живи хора.Това е благословение от Бога за всички хора,но най-вече за тези,които са преживели тези състояния,чрез които сякаш са се новородили,свише, по дух,коренно са се изменили,изпълнени с по-силна вяра.Те стават кротки,смирени,миролюбиви,смирени,богоязливи,но не страхливи,а напротив вече не се страхуват от смъртта,за да се потвърдят думите на Новия завет,Лука  21:13:"Това ще ви служи за свидетелство."и Лука 21:19:"Чрез твърдостта си ще придобиете душите си."
   Няма случайни неща!Всичко,което Бог дава е за да повярват повече хора,че Бог е жив,милостив и любящ.    
   Подобно е преживяването на сън,когато водещата роля е на Духа.Той ни води чрез пророческите сънища и ни предупреждава чрез тях,най-вече когато сме застрашени духовно или физически от злото по някакъв начин.
 Много медикаменти и отрови имат връзка с болестните изменения на мозъка.Науката е доказала,че именно те причиняват халюцинации - визуални,звукови и други подобни.Но това го споменавам между другото,защото на него ще отделя повече внимание в друга публикация.
   

Едгар Кейси