Translate

вторник, 7 октомври 2014 г.

Българинът трябва да пожелае благодатта на Христовите добродетели и да ги приложи на дело!


Българският цар Борис,който 
е покръстил българския народ

„Блажен онзи човек,който…се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се поучава ден и нощ.“                           Псалм  1:1-2

Близо половин век българите живяха без светлината на Християнското учение.Това даде много негативно отражение върху възпитанието на три поколения, лишени от благодатта на Господа.И до сега  България изкупува натрупаните грехове,следствие на атеистичното,антихристко възпитание в народните ни училища.Слава Богу,че това вече е история,след като се даде пълна свобода на Християнските мисионери да проповядват Божието слово в нашата страна.България проходи във вярата след настъпилите политически промени от края на 1989 година,като млади и стари започнаха да посещават масово Божиите храмове, кръщавайки се със Святия Дух в името на Спасителя – Исус Христос.За съжаление много от повярвалите християни не са запознати със същността и значението на Христовото учение, и освен запалването на църковните свещи в Божия храм,придружено с кратка молитва,не считат за необходимо да се задълбочават в Христовата вяра,нито да изучават Библията.Някои не я четат изобщо,защото не могат да вникнат и да разберат  нейния смисъл.По тази причина тяхната вяра остава слаба,крехка  и недоразвита,и ако не се подхранва с живителната, духовна храна на Божието слово,може да угасне постепенно, по същия начин,както едно бебе,което не суче мляко и спира да расте,а след време умира.
 Изучаването на Библията изисква не само време,но преди всичко - силно желание и стремеж към Божията правда!В противен случай ще бъдем окачествени от Бога като хладки християни,със закоравели сърца.
Смисълът на Християнството е да промени духовната нагласа на човека,в съзвучие със Сина на Бога и да се отърси от заблудите,подбуждащи първичната,жестока,животинска,греховна човешка природа,която се оприличава на зверското съществувание на земята.Колкото повече се отдалечаваме от унаследеното зверско начало,толкова повече се доближаваме до очовечаването и извисяването на човешкия дух!За пример ни служи Исус Христос и само чрез Неговото ходатайство можем да придобием вечния живот,влизайки в Божието царство.

Младият Исус Христос търпеливо
изучава дърводелството

                 Израстването в Духа е задължително условие за всеки новороден християнин,който приема в сърцето си Божията любов чрез Святия Дух,Който го ръководи във всичките му действия!
  „Затова ако някой е в Христос,той е ново създание;старото премина;ето,всичко стана ново.“ 
2 Коринтяни  5:17
  В това се крие същността на Християнството - с помощта на Господното водителство да се промени грешната,скотска,първобитна, егоистична и зла,човешка природа,като се усъвършенства до такава степен,че да достигне Божия образец – уподобяване във всичко с Неговия син – Исус Христос!„Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум.Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“      Притчи 3:5-6 
Всеки,който се стреми да живее праведен живот,трябва да следва наставленията на Исус Христос,отразени в Новия завет от Святата Библия! 
„…и Той ми каза:Доволно ти е Моята благодат;защото силата Ми в немощ се показва съвършена…“             
2 Коринтяни  12:9 
Така ще придобие постепенно Христовия ум и другите духовни дарби,които са сигурен белег за духовно извисяване и приближаване до Бога.По този белег Господ ще познае своите  си люде.„Според дарбата,която всеки е приел,служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.“       1 Петрово  4:10
 „Един на друг си носете теготите…“        
Галатяни 6:2
  „Защото сме Негово творение,създадени в Христос  Исус  за добри дела…“ 
 Ефесяни  2:1
А освирепелите,
озлобени,жестоки и вредни хора не са достойни да носят името на Бога,защото са се отделили от Него по свой свободен избор и така доброволно са се предали на властта на дявола или звяра,който владее тяхната душа.
Не може да искаме Бог да ни прощава греховете,които са в резултат на нашето непослушание на Неговата воля,защото това зависи единствено от нашето желание да Му се подчиняваме!Колкото и да ни прощава Бог греховете ние ще тъпчем на едно място,като доказваме,че старите недостатъци,и грешки са ни победили,и ни владеят,като си оставаме същите грешни хора от преди новорождението си,подвластни на злото на сатаната,неосъзнаващи истината.Такива хора си мислят,че ще излъжат Бога,но в действителност лъжат сами себе си,оставайки си слуги на звяра.Те за съжаление принасят горчиви,лоши плодове и се радват,когато причиняват вреди,сълзи и страдания на своите ближни,вместо да ги зарадват,успокоят, насърчат или да им помогнат с каквото могат.За това Библията ни казва:
"...Което излиза от човека, то осквернява човека.
Защото отвътре, от сърцето на човеците,излизат зли помисли,
блудства,кражби,убийства,
прелюбодейство,користолюбие, 
нечестие,коварство,
сладострастие, лукаво око, 
хулене, гордост, безумство.
Всички тия зли неща излизат отвътре и оскверняват човека."
             Марко 7:20-23
Нежеланието да се помага за добро,спасително дело говори за липса на близост,на съпричастност с Исус Христос.Наблюдавала съм  много новопокръстени християни в България,които демонстрират старите си,лоши черти на характера си,гордеейки се с тях.Явно те все още не осъзнават,че трябва да се разделят с грешните си,предишни слабости и да не ги повтарят повече.Мога да приведа много примери от живота на тия заблудени хора,които демонстрират старите„достойнства”като:
самовлюбеност,надменност,суетност,
обсебваща властност,груба арогантност и агресия,понякога с физическа саморазправа,злорадство, и желание всячески да вредят на хората,
като пречат на Божията истина да възтържествува,сипейки унизителни обиди,хули,лъжи,и клевети.
Тяхната омраза към ближните  прозира навсякъде в поведението им.Например,когато използват чуждия труд за лично обогатяване,като се позовават на Божието име,служейки си с измама при постоянния,/незаплатен/труд в църквата или при принудителното дарение на недвижим имот,пари и други материални придобивки;заграбване за лично ползване на парични помощи,изпратени от Евро-съюза, и от други,чуждестранни, партньорски църкви,като дарение за безработните,бедни българи,с което ги обричат на мизерия и гладна смърт.
Към такива алчни и безсърдечни богаташи,Христос е безкомпромисен:
"Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас.Богатството ви изгни, и дрехите ви са изядени от молци.Златото ви и среброто ви ръждясаха; и ръждата им ще свидетелствува против вас и ще пояде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни.Ето, заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на Силите.Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си като в ден на клане.Осъдихте, убихте Праведния; и Той не ви се противи."
Яков 5:1-6
Всички тия хора нямат нищо общо с Божията милост и Христовата любов.Техните думи и дела са в разрез с посланията на Христовото учение,и църквата.Наглост е тяхното лицемерно присъствие в Божиите храмове,а още по-лошо е когато такива хора са отци или пастори,вълци-грабители в овча кожа.Какъв нагледен пример ще прибавят те към своите проповеди?!А последствията са ясни - отдалечаване от Господа и Неговата правда.Да не бъде!Дано българинът да осъзнае необходимостта от доближаването му до Христовите добродетели,което ще извиси моралния му облик и ще привлече благословението на Бога за нашата прекрасна страна - България!
 „И така,всяко нещо,което желаете да правят  човеците на вас,така и вие правете на тях…“
Матей  7:12
 „Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас.“        Яков  4:8
 „И всичко,което поискате в молитва,като вярвате,ще получите.“       
Матей 21:22
 „Така също и Духът ни помага в нашата немощ – понеже не знаем да се молим,както трябва;но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания…“         Римляни 8:26
 „Господ ще извърши това,което е потребно за мен.“   
Псалм 138:8


Източно-православен български
Божий храм

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.