Translate

петък, 25 юли 2014 г.

Трябва да изпълните със смисъл и съдържание Христовото учение!

Много християни се заблуждават,че са праведни и безгрешни,но това не е истина.Няма безгрешни хора на земята.Дори и святите хора,наречени светци,понякога правят грешки,макар те да са много рядко,малки и незначителни,с по-слабо-изразени лоши последствия.Божиите чада имат  отвръщение към греха,който ги отблъсква на физическо и духовно ниво,защото Господ е вложил в сърцата им Божията любов и Христовия ум,за да разпознават веднага,без никакво колебание,доброто от злото. Въпреки това,се случва и те да грешат,защото са от плът и кръв,живи хора,които в даден момент може да се изморят физически,да се изтощят до смърт и тогава настъпват  моментите  на невнимание,разсеяност,разконцентрираност,които способстват нарушението  на духовното възприятие,чрез което се осъществява връзката с Бога.Затова Господ ни предупреждава да бъдем винаги нащрек,да бдим и да внимаваме в Неговите думи и напътствия.Без Неговата намеса и помощ е трудно човек да осъзнае собствените си грешки – гредата в своите очи.Само  Божието водителство, носейки непогрешимостта на Господа,може да освобождава от греха и от отговорността на нашите дела,които са в унисон и изискването на Божията воля.Затова не чрез делата си ще се оправдават християните,а чрез вяра,която ги е променила до такава степен към добро,че да няма и помен от слабостите на предишния им лош  характер,когато още не са били християни.Само вяра,която прави хората по-добри,Богоподобни,е жива и може да спасява!Всички останали християни,които имат неправилна,изопачена представа за Християнското учение и ролята на църквата, са наречени от Христос:”варосани гробници”,защото тяхната вяра е мъртва и  не носи Вечен живот - обещаното от Бога,жадувано спасение.Те са извън Неговата любов,доброта,истина и благодат,защото не зачитат Неговата воля и не са Му покорни.Само,който изцяло се води от Духа,изпълнявайки във всичко Божиите заповеди е под благодатта на пълното освобождение от греха!!!Неговата вяра е жива и принася добри плодове.Дай,Боже,всекиму такава жива вяра!Амин!Всичко,запланувано от  Бога,става рано или късно,но е много жалко,че поради неразбирането на Божието водителство и неподчинението на човека на Божията воля, се поставят  препятствия в реализирането на Божията правда на земята.В тези случаи,макар и несъзнателно,човек се бори срещу Божия план,който носи винаги добро,най-вече за верните християни.Ето защо е толкова важно да поставяме на първо място,винаги Господа и да изпълняваме Неговите съвети реално в живота!!! С това способстваме още тук,на земята, да живеем  като в рая!!!Всички неправди произтичат от непослушанието и неподчинението на човечеството на Бога.Вместо това се шири,за голямо съжаление и сред християните,водителството и следването  на човешките желания,които най-често са несправедливи,егоистични, обидни,унизителни и жестоки,лишени от мъдрост,далновидност,хуманност и доброта.Запомнете,че всеки християнин,който се води единствено от личния си,човешки ум и от собственото си голямо его,живее в греха!!!Да не следваш Святия Дух и Божията любов означава,че продължаваш да живееш в предишната си греховност,въпреки,че може да твърдиш и да се самозалъгваш,че вярваш в Спасителя.Такава фалшива вяра не носи освобождение от греха,защото човек продължава практически да живее по стария си,грешен начин,с всички лоши,негативни черти на своя характер.Христос взима нашите грехове,но при условие,че наистина вярваме в Неговата Спасителна мощ и се водим от Неговата воля, и от Божествената любов към ближния си.Само,който слуша и се смирява пред Бога изцяло,доказва,че има жива вяра!!!Трябва да молим Бог да ни промени към добро и да ни направи подобни на Себе Си!От нас се иска да Му се подчиняваме във всичко и да Го следваме навсякъде без страх!Да си зависим от Божията,мъдра воля,означава да си под Неговото крило,под Неговата защита,далеч от греха,тъмнината и сатаната.Всеки християнин,който се  подчинява с истинска вяра на Исус Христос,живее праведен живот!!!Спасителят ни освобождава от греха при положение,че поставяме в Неговите ръце живота си,смирени и покорни на Неговата воля!!!Това е важно добре да осъзнаем и да осмислим,иначе вярата ни ще бъде празна.Ако не слушаме и не разбираме Христос,водени от егоизма си и личния си, финансов интерес, и материалното си благополучие,ще вършим много грехове,които в омагьосан кръг ще ни дърпат надолу ,ще ни задържат в общността на злите сили,омразата и смъртта.За да  избегнете капаните на дявола,слушайте във всичко Исус Христос и изпълнявайте Неговата воля!Бъдете Му верни докрай !!!Не се оставяйте злото да ви подмами  и съблазни с  илюзорните си „блаженства”!Само така може да сте уверени,че вървите по правилния,спасителен път на Христовата вяра!Само такава вяра може да спасява,водейки ви към Вечния живот!Всичко останало води към света на сенките,мрака,злото нещастието,мъката,скърцането със зъби,външната тъмнина,хаоса,унищожението,ужаса,страха,робството на звяра и огненото езеро.Дано на време да разберете,ако сте се отклонили от правилния път,предначертан от Господа Исус Христос,за да може да се корегирате и да се поправите,за да не останете измамени,хладки християни,вечно каещи се със страх от Бога и търсещи Неговото опрощение за греховете си,не познали,не усетили Неговото,чудесно освобождение от греховете на земния ви живот.Трябва да изпълните със смисъл и съдържание Христовото учение!И тогава със сигурност,ще получите наградата,която Господ е обещал за тези,които устоят до края във вярата,изпълнявайки волята Му смирено.

Молещият се Исус Христос:

"...Отче Мой,ако е възможно,
нека Ме отмине тази чаша;не обаче,както Аз искам,
но както Ти искаш."
                            Матей 26:39

Бог ме призова,дари ме 

и ме избра!

Изпълнена съм с готовност 

да се отзовавам
и с обич на всички 
нуждаещи се да помагам,
да съчувствам и да върша 
само добри дела,
да Му служа,Бог ме призова,
дари ме и ме избра!


За Неговото водителство,

безкрайно,с поклон 
Му благодаря,
че в Него е силата и 
властта да показва чудеса!
Човешкият ум не може 
да прозре и осъзнае
Господните тайни.
Единствен,Бог ги знае!


И когато реши,

на избраниците Свои,
всичко им казва.
Скритата мъдра 
истина и знаменията Си 
им показва,
за да ги убеди напълно 
в Своето Съвършенство 
и Правота,
за да говорят пророчески 
думи,изпълнявайки 
Божията воля!


Да благовествам за Него съм 

призована,дарена и избрана!
Посветена съм в Господните тайни.
Предана съм Му,послушна и вярна!
Надарена,тълкувам Божието 
слово - Истината Свята,
убеждавайки невярващите,
да отхвърлят от себе си 
робството на сатаната!


За да се покаят атеистите и 

да повярват в Спасението 
чрез Сина!
Да се откажат от греха 
и човеконенавистните си дела!
Да не унищожават никого 
и повече да не вредят!
Да не носят беди и болести 
на хората,да не ги морят!


Вярвайте!!!

Има Бог на светлината и мира,
на разума,благородството,
щастието,свободата и мъдростта,
изпълнен с Вечен Живот 
и Искрена Любов!!!
Доказал това,чрез Възкресението на 
Богочовека Христос!!!Дал обещание,че праведните,
които устоят докрай,
за тях ще сътвори Ново 
Небе и Нова Земя - Рай!!!
Там ще има Светъл и 
Красив,Вечен Живот,
Богат и Изобилен,
изпълнен с Божествена,
Вечна Любов!!!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.