Translate

понеделник, 22 февруари 2016 г.

БОГ ЖЕЛАЕ ДА БЪДЕМ ЧОВЕКОЛЮБИВИ И МИЛОСТИВИ

   МИЛОСТ ИСКАМ,А НЕ ЖЕРТВИ!

Бог е изявявал винаги,във всички времена,волята Си чрез Своите верни чада - пророците.Те са тези,които най-вярно и точно са проповядвали и продължават да благовестват Божието слово,затова няма разминаване между смисъла на думите им,отнасящи се до всички,техни пророчества.
Божията истина е една.Господ желае да преобрази човешкия дух така,че от обикновена твар/в смисъл на човек в животинско състояние/,да го извиси до Себе си,да го направи нов човек,придобил качествата на Божия 
Син - Исус Христос.Само по този начин човек ще наследи вечния живот,ставайки Богоподобен. А хората,които са се ръководили единствено от животинския си 
нагон,в задоволяване на страстите си,проявявайки егоизъм и жестокост към останалите хора,са обречени на смърт. 
Божията справедливост действа по такъв мъдър начин,че човек трябва да изпита върху себе си същото,което е причинил на другите.Жестокият човек ще получи жестокост,но ще бъде наказан не от този,на когото е причинил злини.Бог ще го накаже чрез ръката на друг жесток човек.Затова добрият християнин не трябва да си отмъщава,а да остави всичко в Божиите ръце!
Правете само благородни дела,подтиквани и водени от Святия Дух!Господ вижда всичко и Той непременно ще оцени вашата добродетелност.Погрешно е да очаквате от хората,на които сте 
направили някакво добро,да ви отговорят със същото.Те може да не ви благодарят.Даже може да ви обидят или унижат,обаче Господ ще ви възнагради.Не забравяйте тази истина,не се обезсърчавайте и не спирайте да правите само добро!
Бог е обещал,че на милостивия ще покаже милост.Той обича човеколюбците и е предупредил тези хладки,/дори студени/християни,
които без каквато и да е причина показват презрение и омраза към ближните си,най-често водени от себелюбието,тщеславието или завистта си или от чувството си на превъзходство по отношение на богатство,високопоставеност в обществото и т.н.
Божият Син - Исус Христос добре е знаел,че омразата е източник на всички злодеяния,затова ги нарича 
братоубийци/потенциални в настоящото време,но реални,в един бъдещ момент,ако продължават да мразят/.За Господа всяка зла умисъл е голям грях,защото показва,че произлиза от нечисти,завистливи,пакостливи,
зловредни: човешки сърца и  умове,които са в противоборство с Бога и Неговата благодат.А от мислите до делата има само една крачка разстояние.
 Затова Христос говори за любовта,като за най-необходимия,
основен закон,който изпълнява всички останали Божии заповеди.
Всеки истински християнин,който желае да следва неотклонно Божия Спасител,трябва да слуша сърцето си и да се ръководи от Неговия,мъдър ум!Милостта и милосърдието са първите плодове на Божията любов и те трябва да съпътстват винаги живота на вярващите в Христос!
Постоянството в изявяването на Божията правда от християните е точен показател за следването на Христос.
Фалшивите християни се познават по това,че правят добрите си дела, много рядко - от време на време и показно,
пред много хора,за да заблудят обществото в своята добродетелност.
Всъщност те не вярват,че Бог ще ги възнагради и търсят наградата си още сега,приживе.Такава вяра е мъртва и на такива хора Бог ще каже в съдния ден:"Махнете се от Мене!"
Друг пример за мъртва вяра има,когато мотивацията за правенето на добро не идва нито от Божията любов,нито от милосърдието,нито от милостта,а от чувството на превъзходство и високомерие,от желанието да държат в подчинение хората,на които са оказали помощ.
Това тяхно деяние би могло да се нарече снизходителност,но не и милост!!!
Господ никъде не говори за снизходителността,защото тя не произтича от любовта,а от общественото положение.
В любовта на Бога,всички хора са равни,както бедняците,така и богаташите.Независимо какъв пост заемаш и колко си умен,ако обичаш ближните си ще се държиш с тях като равен.Такъв е законът на истинската,свята любов!!!
Правенето на добро постоянно,е дълг на всеки верен християнин!Да не ви дотяга да вършите добро,защото така доказвате непрекъснато принадлежността си към Духа!!!
Нека съвестта ви да ръководи земните ви дела!Вслушвайте се в нея,защото тя е гласа на Бога във вас!
Не трябва да се влияете от хорското мнение и особено от човешки заповеди,които противоречат на Христовото учение, и нарушават Божията воля!Те целят да ви попречат да следвате Божията правда на любов,милост,милосърдие и 
истина и да се отдалечите от Господа,подчинявайки се на хора,водени от сатаната,
изпълнени с ненавист към всички християни.Точно затова,по този хитър и коварен начин,чрез опекунството на овластени лъжехристияни над останалите християни,дяволът се опитва да внесе напрежение,разкол и отчуждение в Христовите църкви.
Христос ни съветва да бдим винаги,когато се опитват да ни вкарат в дяволския капан!
Научете се да различавате доброто от злото,Божието от дяволското,истината от лъжата,
сърдечната любов от блудството и разврата!!!
Бдете,бдете,бдете!!!
МИЛОСТТА НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАБРАНЯВАНА ОТ НИКОГО,ПОД КАКЪВТО И ДА Е ПРЕДТЕКСТ!
Не забравяйте,че най-големият клеветник и завистник е сатана!
Не му вярвайте и не съдете,за да не бъдете съдени!
Колкото по-твърди ставате в Христовата вяра,толкова повече ще бъдете мразени от хладките християни,атеистите и антихристите,но не унивайте от техните предизвикателства и агресия!Отговаряйте с кротост,запазвайки Духовния мир, на Христос, в душата си!
Винаги бъдете светлина и сол,за да се посрамят враговете ви и да разберат,че Бог на силите е с вас -навсякъде,във всичките ви дела и погледът Му постоянно ви следва!Бог е верен,бъдете Му верни и вие!Връзката е взаимна и както се отнасяте към Бога и ближните си,така ще се отнася и Той към вас,по абсолютно същия начин.
С каквато мярка мерите на другите,със същата мярка и Господ ще премери на вас.
Бог е дълготърпелив и многомилостив.
Той не е вменил за грях на Давид, когато той е ял от присъствените хлябове в храма Му,защото е бил изтощен до смърт от глад. Господ,поради милостта си Му е показал какво трябва да направи,за да се пребори с немощта си.
Не забравяйте,че Бог бди над живота на своите си,верни люде и ги направлява,
стоейки близо до тях,когато техния живот е застрашен по някакъв начин,за да им окаже навременна помощ.
Поради тази Божия закономерност на любовта и милостта, всички бедни,гладни болни и страдащи хора са под Неговите постоянни грижи и Той им оказва непрестанно помощта Си.Поради тази причина те са благословени да бъдат под Неговото крило,усещайки Неговото присъствие в своя живот.
Така вярата им в Него се увеличава с всеки,изминат ден,защото Господ им доказва,че е с тях,бранейки живота им.
Има благословение в изпитанието на бедността,защото чрез нея се дава възможност на истинските,зрели християни да покажат любовта и милостта си към страдащите братя и сестри в Христа,извършвайки добри дела.
Ако нямаше страдащи как щяха да се изявяват Христовите добродетели,които трябва да придобият Христовите последователи?
Оказва се ,че Бог е промислил за това и е натоварил
най-верните си хора с мисията на свидетелствуването в името на Христа.Тези Божии избранници ще свидетелстват цялата истина,когато Бог определи за да съди земните дела на християните,как са преминали през изпитанията си те.
Искам да отбележа,че Господ много добре знае всеки човек на какво е способен и на какво духовно ниво е,но поради надценяването на собствените сили и възможности за устояване в Христовата вяра,християните не могат да докажат това,което считат,че биха могли да направят,ако им се дадат по-тежки изпитания.Резултатът е в полза на Бога и това се потвърждава от Неговите служители - свидетели.
Най-голямата заблуда на хората е,че могат да излъжат Господа.Той се е погрижил за всичко,за да бъде убедителен и ще покаже живота им,като на кинолента,за да видят как са постъпвали и къде са сгрешили.
Затова,който не следва Христос,ще бъде съден за всичките си дела,защото не е живял под благодатта на Бога,а е останал в света на греха и тъмнината.Да не бъде!
Нека да слушаме и да следваме Бога,да ценим своя живот,а също и на другите хора,да го пазим,като се обичаме братски и си помагаме взаимно!
Бог е милостив и желае да бъдем милостиви като Него.Тогава и Той ще бъде милостив към нас.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.