Translate

петък, 10 юни 2016 г.

ЧУДОТО НА БОЖИЯТА МИЛОСТ!

"АЗ СЪМ АЛФА И ОМЕГА,КАЗВА ГОСПОД БОГ,КОЙТО Е, И КОЙТО Е БИЛ, И КОЙТО ИДЕ,ВСЕМОГЪЩИЯТ.
АЗ СЪМ АЛФА И ОМЕГА,ПЪРВИЯТ И ПОСЛЕДНИЯТ,НАЧАЛОТО И КРАЯТ."- ОТКРОВЕНИЕ 1:8;22:13.

При много хора,причината да потърсят помирение с Бога е пълната им безпомощност и отчаяние,поради някакво нещастие в техния живот,когато са пред прага на смъртта.За някои от тях, това се оказва твърде късно,когато болестта е в най-крайния си,нелечим стадий - на разпад и невъзвратими,жизнени процеси.
Въпросът е защо тези атеисти все пак се обръщат за помощ към Господа на силите?Какво ги е накарало да се пречупят и да отстъпят от своите крайно-материалистически схващания? 
Отговорът е един - доближавайки се до смъртта,те са усетили присъствието на Бога с мощната Му,пронизваща сила.Тогава уплашени са осъзнали,че Той съществува и разтреперани са се преклонили пред Неговото величие,отправяйки първата си молитва към Него,усещайки, че Той е жив,че наистина съществува.И тяхното, искрено покаяние ги е подтикнало да се покорят на Господа.Тогава настъпва чудото на Божията милост - опрощаването на техните грехове,след което им се дава отсрочка - да оздравеят от тежката си болест и да заживеят по нов начин,водени и пазени от Христос,чрез силата на собствената им вяра и в постоянно взаимодействие с Него,за да придобият Неговото съвършенство и да се нарекат Божии синове.
Божието въздействие е най-силно осезаемо,когато физическото тяло е немощно и отслабено,и това дава възможност на Духа да доминира.В Библията можем да намерим потвърждание на тази закономерност чрез думите"Силата Ми в немощ се познава."
Бог прави предварителен подбор на хората,като предпочитанията Му са към кротките,тихите,доверчивите,
доброжелателните и миролюбивите,
които с желание и любов биха Го последвали.Тях ги призовава от рано,още в детската им възраст.Макар, че Той би искал абсолютно всички хора да станат добри и милостиви,като Него,но тъй като те са прекалено упорити в злото и са затънали много надълбоко в греха,правейки престъпление,след престъпление,те сами отхвърлят Неговия призив и благодатното Му влияние върху тях.
Преценката на Господа е винаги много точна и непогрешима!
Той знае отлично,че за най-лошите и зли хора на земята,пътят към Божието съвършенство ще бъде доста трънлив и криволичещ,защото те трудно могат да Му се покоряват,тъй като злото силно ги привлича и изкушава.Понякога те дори се представят за вярващи фанатици,но това е само една маска,под която се крие ужаса на жестокостта и смъртта.
В Божието огледало на истината, се вижда тяхното истинско лице,изкривено от гримасата на завистта,нетърпимостта,омразата и презрението към всички хора,породени от преобладаващите в тях:гордост,себелюбие,
тщестлавие и егоизъм.
Точно този тип хора търсят най-много доказателства от Господа и
Той непрекъснато им ги дава,но те си затварят очите за хубавите и благородни проявления.
Най-лошото е,че непрекъснато са неблагодарни и непрекъснато Го ругаят.На Неговата грижа,внимание и любов,те отвръщат с подигравки и нехайство и си правят каквото те желаят,без да се съобразяват с Божията,мъдра справедливост.
Но идва моментът на техния край,когато най-после разбират,че са се отдалечили прекалено много от чистия, непорочен и свят път на Бога.
Какво върши Той в такива случаи,дава ли им милостиво нов шанс,за да поправят всичките си грехове,причинени от заблудата  и от слабата им вяра?
Отговорът е ясен - Божията милост е толкова силна,затова прощава и дава нови възможности за поправление на всички,покаяли се в смъртта си грешници,но 
как постъпва с тях не е необходимо да знаят повечето хора,тъй като
ограниченият,човешки ум не може да проникне в сложността на Божието проявление,затова си остава в тайна.Затова и Христос казва,че не е нужно да знаем,какво става след физическата смърт на човека.
Това не е важно за нас.Това,което трябва да знаем,че имаме ходатайството и застъпничеството на Божия Син пред Страшния Му Отец и всеки,който е променил грешното естество на своя характер,преодолявайки слабостите си по пътя на собствените си усилия и чудесното,необяснимо преобразяващо влияние на Господа,Който е с нас,до свършека на света.На всички добри и праведни християни е обещано:"А на ония,които Го приеха,даде право да станат Божии чада,сиреч,на тия,които вярват в Неговото име;които се родиха не от кръв,нито от мъжка похот,но от Бога." - Йоан 1:12. 
Те ще бъдат спасени със сигурност и ще наследят Новото небе и Новата земя!!!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.