Translate

събота, 7 февруари 2015 г.

Пророците във всички времена са пратеници,избраници на Бога - 2 част

 "Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи; и който приема праведник в име на праведник, награда на праведник ще получи."
Матей 10:41. 
За съжаление обаче злите хора,с непослушанието си спрямо Господа, нарушават върховенството Му,като вземат в свои ръце правосъдието,следствие на което невинни хора получават смъртни присъди,поради лъжливото свидетелстване против тях - в съда.
С това се нарушава Божията правда.Божият закон вместо да защити човешкия живот,действа срещу него.
Затова Божият Син -Христос продължава разясненията си:"Но ако бяхте знаяли що значи тая дума: "Милост искам а не жертва", не бихте осъдили невинните."
Матей 12:7.
Преобладаващата жестокост,егоизъм и себелюбие у повечето хора е повод Той да каже:"Нова заповед ви давам,да се обичате!"
Така Христос иска да промени тяхното разрушително поведение,да ги накара да се променят чрез силата на любовта към Бога и към ближния.
Но това,в никакъв случай не означава,че Божият закон се обезсилва.Напротив,той си остава изцяло,без изменение.
Спасителят продължава наставленията си:
"И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.
А ето имената на дванадесетте апостоли: първият, Симон, който се нарича Петър, и Андрей, неговият брат; Яков Заведеев, и Иоан, неговият брат;
Филип и Вартоломей; Тома и Матей бирникът; Яков Алфеев и Тадей;
Симон Зилот и Юда Искариотски, който Го предаде.
Тия дванадесет души Исус изпрати и заповяда им, казвайки:
Не пътувайте към езичниците, и в самарянски град не влизайте;
но по-добре отивайте при изгубените овце от Израилевия дом.
И като отивате, проповядвайте, казвайки:"Небесното царство наближи." -
И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ви, когато излизате от дома му, или от онзи град, отърсете праха от нозете си.
Истина ви казвам, по-леко ще бъде наказанието на содомската и гоморската земя в съдния ден, отколкото на онзи град.
Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; бъдете, прочее, разумни като змиите, и незлобиви като гълъбите.
А пазете се от човеците защото ще ви предават на събори, и в синагогите си ще ви бият.
Да! и пред управители и царе ще ви извеждат, поради Мене, за да свидетелствувате на тях и на народите.
А когато ви предадат, не се безпокойте, как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите.
Защото не сте вие, които говорите, но Духът на Отца ви, Който говори чрез вас.
Брат брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се подигат против родителите си и ще ги умъртвят.
Ще бъдете мразени от всички, поради Моето име; а който устои до край, той ще бъде спасен."
Матей 10:1-7;14-22.
Исус Христос среща съпротивата на злите хора при своите проповеди
                                    Следва продължение     


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.