Translate

петък, 30 януари 2015 г.

Божието тълкувание на Библията
Библията носи посланието на Господа,предадено на хората чрез пророците.За съжаление някои съкращения на Библията,направени напълно манипулативно,под строгата цензура на Римската управа,в далечното минало,с цел да се скрие умишлено цялата истина за Бога,са попречили да бъдат разбулени някои важни и съществени истини,разкриващи цялостното действие на Духа.Поради тази причина са се получили бели полета или дупки,които са причината за смисловите противоречия в тълкуванието на Библията.Много от така наречените книжници или учени хора с богословско образование,в хода на времето, са се опитвали да запълнят тези празни пространства,
тълкувайки  от своя гледна точка смисловите противоречия на Библията,с което са допринесли още повече да се заплетат конците на Божията истина,отдалечавайки се от нейната първоначална същност и първообраз.
По този начин са се получили много погрешни тълкувания,които затрудняват вярващите в Господа да намерят Святата,Божия истина,която посочва кой е пътят към Божието царство.Тази истина е една и всички пророци категорично я потвърждават,което доказва,че Бог им разкрива Своите тайни с присъщата Му мъдрост,която превъзхожда във всичко човешкия разум.Бог знае всичко,за разлика от човека и всичко предвижда за успешното реализиране на Своите планове.По тази причина човекът трябва да се подчинява на Божествения разум винаги,във всичко.В противен случай човечеството ще върви в погрешна посока - към своята гибел,а Господ желае да запази живота на човешкия род и всичките Му напътствия са свързани точно с това.Затова всеки човек,който направи своя свободен избор да следва и изпълнява Божието водителство,доверявайки се изцяло на Божията воля,се оприличава на благоразумен човек,който уважава и обича Създателя,Който му е вдъхнал от Своя, Божествен Дух,давайки му живот.
БОГ Е ВЕЧНИЯТ ИЗВОР НА ЖИВОТА!!!
Никога не забравяйте тази истина!Всеки човек,който обича Бога,обича и живота,както и обратното - всеки,който обича живота,обича и Бога.
Това е най-важното да се знае от хората - животът е Свещен дар от Господа и всеки,който твърди обратното е враг на Божията истина.
В тази връзка,веднага искам да поясня думите на Божия Син - Исус Христос:
"Който намери живота си,ще го изгуби;и който изгуби живота си,
заради Мене,ще го намери."
Матей 10:39.
Христос е употребил думата живот в смисъл на посвещение,на отдаденост,на смисъл на човешкия живот,което означава,че трябва да служим първо на Бога и да вършим това,което Той желае от нас,а не да се водим от личните си интереси,а чак след това да мислим за Божиите наставления.Много християни първо мислят за материалната полза,като заглушават гласа на Бога,с Когото не се съобразяват изобщо и потъпкват с това Божията воля и  духовното си израстване.Такива хора са подчинени на материалните си желания.Стремят се да направят голяма кариера,да натрупат голямо богатство,да преуспеят в живота на всяка цена,като не се спират пред нищо,дори и пред Божиите заповеди,макар да наричат себе си християни.За тях важи само правилото:"Целта оправдава средствата".Те са горди с материалните си постижения и завоевания,но забравят за духовното си състояние.Много често зад техните временни успехи се крият егоизмът и тщеславието,
които ги тласкат към съперничество,ревност,омраза,
алчност,сребролюбие и жестокост.Такива хора не принадлежат на Христос,колкото и да казват на думи,че вярват в Неговото спасително за човечеството възкресение на кръста.В действителност те принадлежат  единствено на света,защото той е на първо място в техния живот,т.е. това е най-важното нещо,превърнато в смисъл в техния живот.И те го доказват чрез поведението си,най-често презрително-високомерно към обикновения човек,който е под  нивото на техните материални постижения като:висше-стоящ пост,висока заплата,световна популярност и други.Такива хладки християни се самозалъгват,че Бог ще прости всичките им грехове,произтичащи от злите им дела,но напразно се надяват.Бог ги предупреждава,чрез казаното в Библията,но те не обръщат никакво внимание на Неговите предупреждения,успокоявайки се,че имат на разположение Неговата милост по всяко време,когато се покаят и поискат прошка от Него.Това е напълно погрешно схващане и всички,които проповядват тази заблуда, са на страната на мрака.
Покаянието е в началото на Християнския път,когато се взема лично решение да се скъса със злото и да се приеме Святия Дух,с Божията любов.Водното,църковно кръщение е символичен ритуал за новорождението в Духа,за новото начало в живота на човека.От този момент той трябва да се води от своето сърце и Божията воля,като загърби старите си навици.Трябва да внимава много,да не би да
остане в света на греха,в който е бил по-рано - преди кръщението си.
Затова е необходимо вече да мисли по нов,духовен начин,питайки се:
"Какво ще каже Святият Дух за моите мисли и дела?"
Старият въпрос:"Какво ще кажат хората за мен?"- вече не е водещ,защото не човешкото одобрение е необходимо да имаме,а на Божия Син - Христос.
Той ще преценява нашите постъпки.Той ще съди делата ни,според нашата праведност и святост,и според службата ни в името на Господа.
Когато не се отклоняваме от новия път,по който сме поели,след новорождението си,няма опасност да бъдем отхвърлени като:"ония,които вършат беззаконие",а ще се наредим до святите християни,за които Библията казва,Матей 13:43:
"Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на Отца си.Който има уши...,нека слуша."
Праведността е необходимо условие
за придобиването на Божието царство.
Всичко останало е измама на слугите на сатаната.Не може да се служи на двама,враждуващи помежду си господари,едновременно.
Божиите слуги слушат и изпълняват Божиите заповеди.
Останалите заблудени християни,всъщност служат на греха,в който остават да живеят,без дори да съзнават това.
Те не се развиват духовно,защото са прекъснали връзката си със Святия дух несъзнателно,оставяйки се по течението на видимия,материален свят,слушайки и вярвайки не на Бога,а на клеветници и озлобени,завистливи лъжци,които вредят на ближния си по всички възможни начини.
Такива лъжехристияни нямат духовна връзка с Христос,Който чува само тия,които "ходят по Духа".
По тази причина Бог не изпълнява молитвите на слугите на сатаната, колкото и дълго да Го молят те.
Запомнете,че както вие се отнасяте към хората,които се обръщат с молби към вас,по абсолютно същия начин и Христос отговаря на вашите молби!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.