Translate

сряда, 28 януари 2015 г.

"В началото беше Словото;и Словото беше у Бога;и словото беше Бог." Йоан 1:1

     Библията е сбор на Светите книги,продиктувани от Бога.Тя е обемиста книга,която съдържа най-важното послание,което трябва да се знае от обикновените хора на земята.Съдържанието на днешната,масово-тиражирана Библия е:Старият завет и Новият завет.
Написаното в Библията е основано на истината за реални,исторически събития,още от времето на първия,известен пророк - Аврам,та чак до последния пророк - Йоан,на географския фон на древните земи на Близкия изток:Ханаан,Израил и
Юрдан.


"Бог на тоя Израилски народ избра бащите ни и издигна народа, когато престояваха в Египетската земя, и с издигната мишца ги изведе из нея.
 И за около четиридесет години ги води и храни в пустинята.
 И като изтреби седем народа в Ханаанската земя, раздели им тяхната земя да им бъде наследство за около четиристотин и петдесет години."
Деяния 13:17,18,19.


"Авраам, надявайки се без да има причина за надежда, повярва, за да стане отец на много народи, според реченото: "Толкова ще бъде твоето потомство.
 Без да ослабне във вяра, той вземаше пред вид, че тялото му е вече замъртвяло, като бе на около сто години, вземаше пред вид и мъртвостта на Сарината утроба, -
 обаче, относно Божието обещание не се усъмни чрез неверие, но се закрепи във вяра, и даде Богу слава,
уверен, че това, което е обещал Бог, Той е силен да го изпълни."
Римляни 4:18,19,20,21.
"Ето,идат дни,казва Господ,Когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом Нов завет."Еремия 31:31

Обещанията на Бога винаги се реализират.
Важно свидетелство за това ни дават  и археологическите разкопки,доказващи съществуването на град Ерихон и точността на събитията,описани в Библията за падането на неговите стени.
Чрез археологическите разкопки и на други библейски обекти,Бог иска да докаже на хората правдивостта на Своите думи.
По този начин Той действа винаги,доказвайки,че всичко което е казал чрез пророците на хората е истина.
И по това се разпознава дали пророкът е истински/защото има много лъжепророци,които заблуждават с лъжите си вярващите в Господа/.
Затова можем да сме благодарни на техническия напредък,чрез който се доказват до най-малките подробности,минали събития,като се изчислява годината,в която са станали,както и много други факти,свързани с пророчествата от Библията.
Библията се чете бавно и трудно се възприема от първо четене.
За да се разбере правилно е необходимо тълкувание от пророк,а не само от проповедник-богослов по образование.За това има указания от Исус Христос,описани в Евангелието 
на Матей 23:34:"Затова,ето,Аз изпращам до вас пророци,мъдри и книжници..."

В наши дни Божието слово се проповядва във всички български църкви,без съдействието и без участието на пророците - хората с изявена,духовна дарба.Най-лошото е,че изобщо не им се дава възможност да служат на Господа,от Когото са призвани за това.

Много често проповедниците или така наречените пастори или отци отказват да си сътрудничат с тях най-често под предлог,че не вярват на тяхната духовна надареност и дори си позволяват да ги обиждат,че са идиоти,с патологични,физиологични изменения,вследствие на някакви болестни  прояви,на които се дължи тяхното лъжепророчество.Но всъщност под този отказ се крие страх от разобличението на користолюбивите свещенослужители,които искат да останат под прикритието на мрака,властвайки в своя полза и материална изгода,а не в служба на Бога и в съответствие на любовта,милостта,щедростта и справедливостта на Божията правда:


"И Господното слово дойде към мене и рече:
 Сине човешки, пророкувай против Израилевите пастири, пророкувай и речи им: Така казва Господ Иеова на пастирите: Горко на Израилевите пастири, които пасат себе си! Не трябва ли пастирите да пасат стадата?
 затова слушайте, пастири, Господното слово:
 Така казва Господ Иеова: Ето, Аз съм против пастирите; и ще изискам овцете Си от ръцете им, и ще ги направя да не пасат вече овцете; пастирите няма вече да пасат себе си, защото ще избавя овцете Си от устата им, та да не им бъдат за храна.
 Защото така казва Господ Иеова: Ето, Аз, сам Аз, ще потърся овцете Си и ще ги подиря.
 Както овчарят дири стадото си в деня, когато се намира между разпръснатите Си овце, така и Аз ще подиря овцете си, и ще ги избавя от всичките места, гдето бяха разпръснати в облачния и мрачен ден." Езекил 34:1,2,9-12.
Мотивите са егоистични,прагматични и противоречат на изискванията на Божието слово:


"И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.
 Защото, чрез дадената ми благодат, казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, щото да мисли скромно, според делата на вярата, които Бог е на всекиго разпределил.
 Защото, както имаме много части в едно тяло, а не всичките части имат същата служба,
 така и ние мнозината сме едно тяло в Христа, а сме части, всеки от нас, един на друг.
 И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата;
 ако ли служене, нека прилежаваме в служенето, ако някой поучава, нека прилежава в поучаването;
 ако увещава, в увещаването; който раздава, да раздава щедро; който управлява, да управлява с усърдие; който показва милост, да я показва доброволно.
 Любовта да бъде нелицемерна; отвращавайте се от злото, а прилепявайте се към доброто.
 В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит. " Римляни 12 : 2 - 10.

Искам да завърша с мъдрия съвет на пророк Моисей:


"Ето, днес поставям пред вас благословение и проклетия:
 благословението, ако слушате заповедите на Господа вашия Бог, които днес ви заповядвам;
 и проклетията, ако не слушате заповедите на Господа вашия Бог, но се отклонявате от пътя, който днес ви заповядвам и следвате други богове, които не сте познавали."
Второзаконие 11 : 26 - 28.

Всеки християнин трябва да помни
тези думи от Господа!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.