Translate

петък, 23 януари 2015 г.

Осъдихте и убихте Праведния

Колко християни днес се замислят дълбоко,задавайки си въпроса:
"Нараняват ли моите мисли и дела в настоящия ми живот,Исус Христос?"
Със сигурност са много малко на брой,за съжаление,защото в техните души няма обиталище на Светата Троица.Повечето хора са повлияни от материалното и щом излязат от църквата,забравят за Господа и за това,че в тях живее Святият Дух,Когото трябва да следват винаги,и че трябва да поставят Божията воля на първо място - над собствената си,грешна,плътска природа.
Духът трябва да господства над материята,за да "ходят по Бога".Трябва да се допитват за всичко до Святия Дух!Точно затова,по-често трябва да им се припомня,че те принадлежат на Господа,да се правят непрекъснато Тайни вечери,литургии,опрощавания на греховете,подновявания на завета им с Христос и водното им кръщение.
Явно такива хора отстоят далече от духовния свят,който свързва искрено-вярващите със Светата Троица.
Въпреки това обаче,нищо не е в състояние да трогне закоравелите 
сърца на хладките християни и те продължават да не следват Завета на Учителя - Христос.По този начин,
Християнската религия затъва все повече в зоната на здрача,която отблъсква хората.Разбира се за това допринася много личният пример на проповедниците,били те пастори или отци,които много често демонстрират точно обратното на това,което проповядват и поучават в българските църкви.Сигурно си мислят,че като са ръкоположени,за тях не се отнася Божието слово,а те всъщност са най-обикновени хора,/не са като Божия Син/които наизуст знаят Библията,но не я прилагат в живота си - на практика.
И в далечното минало е било същото като сега.Старозаветните свещенослужители с високомерното си и презрително отношение към обикновените вярващи хора,предявявали претенциите си пред Божия Син,че по-добре от Него знаят Божието слово на Стария завет, отхвърляйки Божието благословение,мъдростта и милостта Му,проявявайки ужасяваща жестокост към Божия 
пратеник - Сина на Бога - осъждайки Го и убивайки Го.Причината е една - не са познавали в душите си Бога,Комуто са служели,затова не са познали и Неговия Син - Христос.Тяхната жажда за власт и материални богатства е била причината да отхвърлят Христос и Неговото Свято,пророческо тълкувание на Стария завет.А Божият Син е знаел прекрасно значението на всички закони и поучения от Бог Отец,предадени на хората,чрез пророците,като се започне още от Аврам.Затова Исус често им е цитирал и разяснявал подробно и точно,скрития смисъл на Божествената истина,просветлявайки ограничените им,човешки умове.Говорел им постоянно истината,като им напомнял,че е дошъл да изпълни Божия закон,да го осветли и го направи по-разбираем и достъпен за простия,непросветен народ,за да узнае и той,че има Божие царство - на Небесата.
Днес завършилите Богословски факултет,придобиват едно голямо самочувствие на всезнаещи,на които не бива да се противоречи по никакъв начин,като те не дават умишлено възможност да се пророкува в българските църкви/за чуждите църкви нямам наблюдения и не мога да коментирам/.А пастор Даниел Топалски не разрешава дори свободното свидетелстване за Бога,в неделната служба в ЕМЕЦ,което е недопустимо.Това ми напомня за раздутото самочувствие на старозаветните,алчни и себелюбиви свещеници.
Днешните действат като тях и затова не е чудно,че с това отблъскват много хора от Християнските църкви,като единственият им стремеж е да печелят повече пари за себе си,нехаейки за чуждото нещастие,стоейки напълно безучастно и безмилостно към молбите на братята и сестрите от българските църкви.
Добре,че българската история познава много истински светци и мъченици за Христовата вяра,които са живяли,за да служат единствено на Господа,споделяйки своя живот,храна,подслон,грижа за болните,в подкрепа на самотните,беззащитните,стари хора,вдовиците и сирачетата.Такива вярващи могат да се нарекат светци и Божии чада,подобни на Христос.
Изкушенията в този земен живот са много големи,най-вече стремежа към материалното обогатяване.Когато в наши дни това стане очевидно при Божиите служители,закоравели в своя егоизъм на стария човек,с голямото си его,които се самозалъгват,че Бог непрекъснато ще им прощава злото,което вършат,тогава Бог ми напомня тези мъдри думи от Новия завет, Яков 5:1-6:

"Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас.Богатството ви изгни, и дрехите ви са изядени от молци.Златото ви и среброто ви ръждясаха; и ръждата им ще свидетелствува против вас и ще пояде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни.Ето, заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на Силите.Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си като в ден на клане.Осъдихте, убихте Праведния; и Той не ви се противи."


Исус Христос учи на Божията правда богаташите


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.