Translate

вторник, 25 февруари 2014 г.

Живейте в истината на Бога!

Господ Исус Христос е напомнял непрекъснато за истината,тъй като е знаел,че хората трудно вярват на неща,които не са опознали отблизо - по пътя на личните преживявания и личния опит.Не трябва да забравяме,
че Бог е истинен,правдив и никога не лъже,никога не мами хората.Това е много важен белег,по който можем да познаем Божието присъствие в своя 
живот.За това свидетелстват думите на Исус Христос:"А когато дойде онзи,Духът на истината,ще ви упътва на всяка истина;защото няма да говори от себе си,но каквото чуе,това ще говори и ще ви извести за идните дни...Истина,истина ви казвам,че вие ще заплачете и ще заридаете,а светът ще се радва;вие ще скърбите,но скръбта ви ще се обърне в радост.Жена,когато ражда,е в скръб,защото е дошъл часът ѝ;а кога роди детенцето,не помни вече тъгата си поради радостта,че се е родил човек на света."Новият завет;Иоана 16:13,20,21;
Сатана винаги лъже и замъглява истината за всичко,като носи препятствия,и пречки,объркване,и хаос в мислите,чувствата,и делата на хората.Поради тази причина има много противоречия в тълкуването на Божието слово,които отдалечават Исус Христос от вярващите.
Във връзка с това са моите откровения от Бога,за да изяснят всичко,което не е правилно разбрано и разтълкувано до сега.
Бог иска чрез мен да изяви Своята истина на света.Чувствам се призована,според Неговото намерение,за да е точно и ясно
тълкуването на Новия завет и за да няма объркващи противоречия.Искам да уточня още веднъж,че всичко,което пиша е от Бога и няма нищо от мен,а правя това единствено за прослава на Пресвятата Троица и в името на Божията истина!

БОГ Е ЛЮБОВ!!!

Това е най-важният и основен белег,по който можем да познаем Божието присъствие в живота ни на земята.Любовта е свята и от нея идва всичкото добро в мислите,чувствата и делата на хората!Без любов,няма живот!От нея идват всички висши добродетели:съчувствие,състрадание,
съпричастност в общността на Исус Христос - в църквата,взаимопомощ,
щедрост,вярност,искреност,честност,
смиреност,трудолюбие и много други
качества,чрез които се изявява любовта към ближния!

Исус Христос ни сочи Своето царство - на небесата!

"Защото целият закон се изпълнява в една дума,сиреч,в тая:"Да обичаш ближния си както себе си."
Новият завет;Послание към галатяните 5:14;
"Но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него,Който е главата,Христос."Н.з.;Послание към ефесяните 4:15;
Трябва винаги на първо място да имаме любов към Бога,защото:"...сега няма никакво осъждане на тези,които са в Христос Исус(които ходят,не по плът,но по Дух).Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта...Бог го извърши като изпрати Сина Си в плът,подобна на греховната плът и в жертва за грях,и осъди греха в плътта,за да се изпълнят изискванията на закона в нас,които ходим не по плът,а по Дух...Но знаем,че всичко съдействува за добро на тия,които любят Бога,които са призовани според Неговото намерение...,а които предопредели,тях и призова;а които призова,тях и оправда,а които оправда,тях и прослави...Кой ще обвини Божиите избрани?Бог ли,Който ги оправдава?...нито височина,нито дълбочина,нито кое да е било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов,която е в Христа Исуса,нашия Господ."
Н.з.;Послание към римляните 8:1,2,3,4,28,30,33,39;
В допълнение ще цитирам Христос:"Ако някой не пребъде в Мене,той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва;и събират ги та ги хвърлят в огъня,и те изгарят...Както Отец възлюби мене,така и Аз възлюбих вас;пребъдвайте в Моята любов.Това ви говорих,за да бъде Моята радост във вас и вашата радост да стане пълна.Това е моята заповед,да се любите един друг,както Аз ви възлюбих."
Иоана 15:6,9,11,12;
Всеки християнин трябва да се ръководи от Божията любов,изляна в сърцето му, при новорождението му,когато е приел Святия Дух чрез водното си кръщение.Така той ще бъде съпричастен винаги със Светата Троица,която ще обитава в неговата душа и ще го ръководи в неговия земен живот,за да се изяви Божественото на дело,а не човешкото,плътското и грешното.
Когато това стане наше ежедневие и
без да се замисляме,действаме по Божествен начин(тоест така,както би постъпил Исус Христос),тогава можем да се наречем Божии чада.В тази връзка си спомням хубавата мъдрост:"Човешко е да се греши,но Божествено е да се прощава."Който лесно прощава на хората,е достигнал
 до Божието съвършенство по пътя на любовта,която всичко прощава.
Но не трябва да се залъгваме,че тия, на които сме простили,са простили на нас,защото грешната природа е упорита и се инати в злото,като не иска и да знае за нашата Велика,Всеопрощаваща Любов.Но хората,които завиждат,мразят и не могат да прощават от себелюбие,горделивост,ревност,
ЛИПСА НА СМИРЕНИЕ,И ЛЮБОВ КЪМ БЛИЖНИЯ,и други мотиви,наказват сами себе си,защото нямат Божия мир в душата си,и са затормозени от различни болести(причините,довели до заболяване са изяснени по задълбочен и аналитичен начин в книгата на Луиз Хей"Излекувай живота си".Препоръчвам ви да прочетете тази книга,за да разберете какво точно не ви достига до Божието съвършенство,каква слабост притежавате,която обезателно трябва да коригирате в себе си!) За да можеш да прощаваш,трябва да имаш любовта,за която говори Исус Христос:"И явих им Твоето име...ТА ЛЮБОВТА,С КОЯТО СИ МЕ ВЪЗЛЮБИЛ,ДА БЪДЕ В ТЯХ,И АЗ В ТЯХ."Н.з.;Иоан 17:26;

БОГ Е ВЕЧЕН ЖИВОТ!!!"Но сега,като се освободихте от греха

и станахте слуги на Бога,имате за плод това,че отивате към святост,на която истината е вечен живот.Защото заплатата на греха е смърт;а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса,нашия Господ."Н.з.;
Послание към римляните 6:22,23;
В това се изразява и благодатта на нашият Спасител:"Затова,чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт,тъй щото,както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца,така и ние да ходим в нов живот...като знаем това,че нашето старо естество бе разпнато с Него,за да се унищожи тялото на греха,ТА ДА НЕ РОБУВАМЕ ВЕЧЕ НА ГРЕХА...Защото грехът няма
да ви владее,понеже не сте под закон,а ПОД БЛАГОДАТ.ТОГАВА КАКВО?ДА ГРЕШИМ ЛИ,ЗАЩОТО НЕ СМЕ ПОД ЗАКОН,А ПОД БЛАГОДАТ?
ДА НЕ БЪДЕ!"
Н.з.;Послание към римляните 6:4,6,14,15;


БЪДЕТЕ КАТО ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС И ЩЕ НАСЛЕДИТЕ ВЕЧНИЯ ЖИВОТ,КОЙТО Е В НЕГО!
ВЯРВАЙТЕ!!!БОГ Е ЧУДЕСЕН И ЗАСЛУЖАВА ДА МУ ОТДАВАМЕ СЛАВА,БЛАГОДАРНОСТ И ВЯРНА СЛУЖБА,ДА БЪДЕМ НЕГОВИТЕ СВЕТИИ,ДА ПОБЕДИМ САТАНАТА,ЗА ДА НАСТЪПИ ПО-СКОРО РАЯТ И НА ЗЕМЯТА!!!АМИН!


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.