Translate

петък, 28 февруари 2014 г.

"Никой,който е роден от Бога,не върши грях,защото неговият зародиш пребъдва в Него;и не може да съгрешава,защото е роден от Бога."1 Послание на Иоана 3:9Как можем да познаем дали Бог е в нас и ние сме в Него?
Библията ни дава точен отговор на този въпрос:"Който казва,че пребъдва в Него,сам е длъжен да ходи,както е ходил Христос...Който казва,че е в светлината,а мрази брата си,той и до сега е в тъмнината.Който люби брата си,той пребъдва в светлината;и в него няма съблазън.А който мрази брата си той е в тъмнината и в тъмнината ходи,и не знае къде отива,защото тъмнината е заслепила очите му...
ЗАЩОТО ВСИЧКО ЩО Е В СВЕТА,ПОХОТТА НА ПЛЪТТА, ПОЖЕЛАНИЕТО НА ОЧИТЕ И
ТЩЕСТЛАВИЕТО НА ЖИВОТА,НЕ Е ОТ ОТЦА,НО Е ОТ СВЕТА;И СВЕТЪТ ПРЕМИНАВА,И НЕГОВИТЕ ПОХОТИ;
А КОЙТО ВЪРШИ БОЖИЯТА ВОЛЯ,ПРЕБЪДВА ДО ВЕКА
...НИКОЙ,КОЙТО СЕ ОТРИЧА ОТ 
СИНА,НЯМА НИТО ОТЦА;А КОЙТО ИЗПОВЯДВА СИНА,ИМА И ОТЦА
...И ОБЕЩАНИЕТО,КОЕТО ТОЙ НИ ДАДЕ Е ТОВА - ВЕЧЕН ЖИВОТ...
ПОМАЗАНИЕТО,КОЕТО ПРИЕХТЕ ОТ НЕГО,ОСТАВА ВЪВ ВАС И НЯМАТЕ НУЖДА ДА ВИ УЧИ НЯКОЙ;ЗА ТОВА,КАКТО НЕГОВОТО ПОМАЗАНИЕ ВИ УЧИ ЗА ВСИЧКО,И Е ИСТИНСКО,А НЕ ЛЪЖЛИВО,
ПРЕБЪДВАЙТЕ В НЕГО,КАКТО ВИ Е НАУЧИЛО ДА ПРАВИТЕ...Дечица,и сега пребъдвайте в Него,та когато се яви,да имате дързновение,и да се непосрамим от Него в пришествието Му.Ако знаете,
че Той е праведен,знайте,че и всеки,който върши правда,е от Него роден."
1 Послание на Иоан 2:6,9,10,11,16,17,23,25,27,28,29.
Когато пребъдваме в Бога и Той пребъдва в нас.Тогава всички християни,които пребъдват в Него съставляват едно цяло в общността
на Исус Христос.Те са обединени от Божията правда,която ръководи мислите ,чувствата и делата им.Това ги прави взаимно свързани,сплотени
и единни,защото се ръководят от Христовия ум,а Той им известява една  и съща истина.Следователно всички те изповядват само Неговата истина,
която ги свързва от една страна с Бога,а от друга страна ги свързва 
помежду им.Те не могат да имат противоречия,защото мислят,чувстват 
и действат еднакво,по подобие на Христос,и под влиянието на Святия Дух,който ги води в земния им живот.
Затова Христос е казал,молейки се на Бог-Отец:"...Отче свети,опази в името Си тия,които си Ми дал,за да бъдат едно,както сме и Ние...И не само за тях се моля,но и за ония,които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение,да бъдат всички едно;както Ти Отче си в Мен и Аз в Теб,така,и те да бъдат в Нас едно,за да повярва светът,че Ти си Ме пратил.И славата,
която Ти Ми даде,Аз я дадох на тях;за да бъдат едно,както и Ние сме едно;
Аз в тях,и Ти в Мене,за да бъдат съвършени в единство;за да познае светът,че Ти си Ме пратил,и си възлюбил тях,както си възлюбил и Мене."Иоан 17:11,20,21,22,23.
Основата на това единство в Господа
е Божията любов,която ги води по Пътя на истината и вечния живот,
в Святостта на Бога.Затова светиите не могат да бъдат в противоречие никога помежду си,защото БОЖИЯТА 
ПРАВДА Е НАПИСАНА В ТЕХНИТЕ УМОВЕ И СЪРЦА!По този въпрос Божието слово казва:
"НИЕ СМЕ ОТ БОГА,КОЙТО ПОЗНАВА БОГА,НАС СЛУША;
КОЙТО НЕ Е ОТ БОГА,НЕ НИ СЛУША.ПО ТОВА РАЗПОЗНАВАМЕ ДУХА НА ИСТИНАТА И ДУХА НА ЗАБЛУДАТА."
1 Послание на Иоан 4:6.
Разногласията между християните
идват поради факта,че не всички 
вървят по пътя на Божията правда
и не всички имат духовните сетива,които Библията нарича уши:"Който има уши,нека слуша."
Бог непрекъснато ни направлява
по духовен начин и ако нямаме сетива да го усетим и осмислим,
няма да разберем какво иска да ни каже Той,няма да може да изпълняваме Неговата воля.
Как искате да се изпълнят вашите молитви,ако не слушате Бога,
Който иска да ви помогне да реализирате желаното добро от вас?В тези случаи,когато вие сами сте си пречка за неуспехите си,не
казвайте,че Бог не чува молитвите ви,защото по-скоро вие не чувате Неговите съвети и по този начин сами отхвърляте,макар и неосъзнато Неговата помощ.Защо
забравяте какво казва Библията за пророците и защо не слушате и не вярвате на техните откровения,
а се мъчите по човешкия си ограничен ум да разсъждавате логически,като с това се отдалечавате от БОЖИЯТА ИСТИНА И БОЖИЯТА ПРАВДА?
Нима не разбирате,че като спорите с пророци,изразявате своето неверие към Бога:"Който приема пророк в името на пророк,награда на пророк ще получи;и който приема праведник
в име на праведник,награда на праведник ще получи."
Матей 10:41
И най-мъдрият човек не е по-умен от Господа и често греши в разсъжденията си!
Ако се съмнявате в Божиите пратеници и техните послания,
това означава,че нямате вяра в Този,Който ги е изпратил да ви благовестват,като по този начин отхвърляте Божията помощ.Бог ги е изпратил при вас, за да може по-бързо да израстете в Духа и да се водите от Неговата воля.Но докато сами не придобиете пророческа дарба,ще вярвате и ще слушате Божиите пратеници,които са мост между небето и земята.
ТАКА ЩЕ ИМАТЕ БОЖИЕТО ВОДИТЕЛСТВО В СВОЯ ЖИВОТ!
ИЗПЪЛНЯВАЙТЕ СЪВЕТИТЕ НА ПРОРОЦИТЕ И ИМ ДАВАЙТЕ ВЪЗМОЖНОСТ СВОБОДНО ДА СЕ ИЗЯВЯВАТ И ДА ПРОРОКУВАТ В ЦЪРКВИТЕ,КАКТО ПОВЕЛЯВА БОЖИЕТО СЛОВО!
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ,ЧЕ КАКТО ВИЕ СЕ ОТНАСЯТЕ КЪМ БЛИЖНИТЕ СИ,ТАКА,ПО СЪЩИЯ НАЧИН ЩЕ СЕ ОТНАСЯ И БОГ КЪМ ВАШИТЕ МОЛИТВИ,КОЙТО ПОКАЗВА СВОЯТА МИЛОСТ САМО КЪМ МИЛОСТИВИТЕ!
НЕ СЕ ЗАБЛУЖДАВАЙТЕ,ЧЕ АКО КРАДЕТЕ ТРУДА НА ТЕЗИ,КОИТО ВИ РАБОТЯТ И НЕ ИМ ЗАПЛАЩАТЕ ПОЛАГАЩОТО ИМ СЕ ПАРИЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ,ЩЕ ЗАБОГАТЕЕТЕ ПОВЕЧЕ ОТ ТОВА,АКО БЯХТЕ СПРАВЕДЛИВИ И ЧЕСТНИ СПРЯМО ТЯХ.
ТОВА Е ИЗМАМА ОТ САТАНАТА.
БОГ Е СПРАВЕДЛИВ И РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ ВКУСИТЕ САМИ ГОРЧИВИЯ ПЛОД НА СОБСТВЕНИТЕ СИ ЗЛОДЕЯНИЯ,НО ТОГАВА ЩЕ БЪДЕ ТВЪРДЕ КЪСНО,
ЗАЩОТО СТОРЕНОТО ЗЛО Е НЕЗАЛИЧИМО И НЕПОПРАВИМО.
ЖЕСТОКОСТТА СЕ НАКАЗВА СЪС СЪЩАТА ЖЕСТОКОСТ,КОЯТО ВИЕ СТЕ ПРОЯВИЛИ КЪМ БЛИЖНИТЕ СИ.НЕ ВЪРШЕТЕ ЗЛО НИКОГА!
ПРЕБЪДВАЙТЕ В БОГА И НЕ ВЪРШЕТЕ ГРЯХ! 


Блага Ивайлова Добрева

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.