Translate

вторник, 12 януари 2016 г.

Стъпки за утвърждаване на вярата в сърцето на истинския християнин

Много хора търсят помощта на Господа в църквата,която са избрали по своя преценка,но малцина са тези,които осъзнават истинското значение на Христовата вяра и ролята на църквата.
За да утвърдите своята вяра в Бога е необходимо да извървите дълъг път на осмисляне и осъзнаване на Христовото учение,като стъпка по стъпка развивате духовните си сетива,устоявайки на предизвикателствата на живота,чрез които Господ ни учи и променя по Своя модел.
Първата стъпка е по свой,личен избор и убеждение,да повярвате в съществуването на Живия Бог и да се стремите към Неговата истина във всичките си мисли и дела.
Втората стъпка е да се покаете за всички свои,предишни прегрешения и да приемете в сърцето си водителството на Святия Дух,като извършите църковния ритуал - водно кръщение.
Третата стъпка е да осъзнаете,че вече сте се новородили в Святия Дух на Бога и трябва да израствате непрекъснато,за да достигнете до духовна зрялост,следвайки неотклонно пътя на Божия Син - Исус Христос,за да може с Негова помощ 
да станете наистина нов,Богоподобен човек.
Четвъртата стъпка е да се стремите към задълбочено изучаване на Божиите повели,за да разберете правилното тълкуване на Божието слово.Затова трябва редовно да посещавате църквата,за да слушате проповеди и свидетелства за това, 
как Бог действа в живота на всеки един християнин,да четете Библията и допълнителна,църковна литература,
да участвате в Библейски курсове.
Трябва да се стремите към утвърждаване на собствената си вяра,по пътя на постоянното 
общуване с Бога чрез молитви!Доверявайте всичките си проблеми на Христос,като на свой, близък приятел!Споделяйте с Него абсолютно всичко и Той ще ви отговори,съразмерно на силата на вярата ви.Вие сте отговорни единствено за това - 
да Го слушате и да следвате волята Му.Изпълнението на Неговите заповеди ще стават много бързо и лесно,без никакво усилие,като верижна,химична реакция,без съпротивлението на вашата,лична,
човешка воля,защото тя се е сляла с волята на Създателя.В този случай липсва раздвоението,вътрешната напрегнатост на противопоставянето между личното его и духовната същност на Бога.Затова са блажени всички,които са се предали изцяло на Божието водителство,изразявайки Неговата любов във всичките си мисли и действия.Те ще имат Божия мир и Неговата сила,чрез която да устояват вярата си докрай и грехът няма да има никакво пагубно въздействие върху тях,защото са истински съпричастни на Светата Троица.Точно това е имал предвид Божият Син,казвайки:" Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него."-Йоан 14:23.
"А вие сте ония, които устояхте с Мене в Моите изпитни.
Затова, както Моят Отец завещава царство на Мене, а Аз завещавам на вас."-Лука 22:28,29.
"Аз съм истинската лоза, и Отец ми е земеделецът.
Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава плод, очистя я, за да дава повече плод.
Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих.
Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене.
Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо.
Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка, и изсъхва; и събират ги та ги хвърлят в огъня, и те изгарят.
Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде.
В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици.
Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов.
Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов.
Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна.
Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви възлюбих.
Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите си.
Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам.А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелствува за Мене." Йоан 15:1-14,26.


"А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.
Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте Аз победих света."- Йоан 16:13,14,16.
Трябва да помним тези думи и да не забравяме,че сме Негови ученици,които отиват на църква,за да общуват с близки по Дух хора,наречени братя и сестри в Христа и да проявяваме истинска радост от любовта на Христос,с която сме свързани в едно тяло! Трябва да укрепваме вярата си взаимно,да се подкрепяме,както материално,така и духовно и да не забравяме,че:"
Чрез твърдостта си ще придобиете душите си."- Лука 21:19.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.