Translate

събота, 8 март 2014 г.

Христовата църква!


В сплотеността е силата, в обединението, доверието и верността,
 в честността, дисциплината и строгото изпълнение на реда, 
който Бог в църквата Христова въдворява 
и изисква от всеки вярващ да Му се покорява,
 за да бъде оръдие, служещо единствено на Христос,
 да помага на хората с желание, вяра и любов;
 от сърце и душа добър плод да дава,
 без да търси за себе си материална облага!

Християните трябва да бъдат кротки и смирени,като овчиците

Единството и любовта са най-важните
неща,на които е наблягал Спасителят.
Цялата Библия е изпълнена с много примери за това.Да вземем например Тайната вечеря,на която Христос разчупва един цял хляб,който в този случай символизира  Христовото тяло,а парчетата хляб са части от цялото.По същия начин и християните трябва да бъдат части от Христовата църква,чиято глава е Христос,но Христовото тяло,Неговата църква и Неговото учение са в неразривна връзка,затова когато става дума за едно от тия неща,трябва да се подразбират и останалите.На Тайната вечеря,според Лука 22:19,Христос:
"... взе хляб и като благодари,разчупи го,даде им ,и рече:Това е моето тяло,
което за вас се дава..."Тук не става дума за хляба само като храна за тялото,но и като храна за душата.
Както често е обичал да казва Господ:
"Който има уши,нека да слуша!",тоест човек да търси и разбира духовния смисъл на всяко материално нещо.
Чрез всички нагледни примери,които Той е давал с притчите Си е искал да покаже,да подчертае духовната страна на живота.Тя е по-важната 
и значимата,и трябва да ни води във всичко!Духът превъзхожда материята,
затова трябва да Му дадем възможност да ни води и направлява!Човекът е съчетание между дух и материя,вплетени в едно неразривно,единно цяло!Между тия две неща, трябва да има равновесие и хармония,
за да е силен,здрав и жизнен всеки човек,но водеща и управляваща трябва да бъде все пак духовната му страна.Нека не забравяме,че Духът е вечен,а материята кратковременна!
Затова Синът Божий постоянно е свързвал материалното с духовното,като е искал да не забравяме,че освен видимия материален свят има и невидим,
духовен,който ни свързва с Бога.
Христовото учение развива точно
тази взаимна връзка между духовната същност на човека и Неговия Създател.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.