Translate

сряда, 12 март 2014 г.

СВИДЕТЕЛСТВА ОТ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС В МОЯ ЖИВОТ! - Част 1Аз,на шест години,заедно с мама

Моят живот е изпълнен с много  свидетелства от Бога.Искам да споделя най-значимите от тях.Ще започна с моето водно кръщение,което е станало,когато съм била на една година.Моите родители са ме завели в църквата „Свети Георги”в Русе,където с тържествена църковна церемония съм приела Святия Дух и Божията любов в душата си.От този съдбовен момент до сега,единствено Бог ръководи моя живот – в чувствата,мислите и във всичките ми действия.Винаги съм чувствала Неговата чудна и магична намеса,Неговото присъствие до мен.В детството си бях здраво,силно,жизнерадостно и смело дете.Никога не се страхувах от никого и от нищо и когато ме водеха на преглед при лекаря или зъболекаря,стоях спокойно,без страх,без да плача и да се дърпам,както правеха обикновено моите връстници.До такава степен бях безумно смела,че се катерех и вървях по керемидите на покрива на високата ни триетажна къща в центъра на Русе.Това беше моята малка тайна,за която не говорех на никого,докато веднъж комшийката щеше да припадне от страх,когато ме видя на покрива и веднага извика баба ми,която разтревожено ме повика да сляза долу.След това ми забраниха разходките на покрива и трябваше да се откажа от тях,въпреки,че копнеех с тъга за тези силни усещания.Обичах много малките деца,приятелите си,съучениците си и те ме обичаха много.Играехме по цял ден на двора всички заедно.Бях много смела,търпелива,дисциплинирана,тиха,послушна и изпълнителна.Мечтаех да стана лечителка,а по-късно,композирайки сама музика към приказката”Дивите лебеди”,пожелах да бъда композитор.Тези ми желания се сбъднаха,защото научих много тайни от Бога за здравословния начин на живот и хранене и учих  в много медицински курсове, и до сега продължавам да чета медицински книги на световноизвестни лекари и учени.Запазих интереса си към медицината и до сега.Станах музикантка,свиря отлично на пиано и композирам своята музика със завидна лекота на импровизациите.Удовлетворена съм,че с Божията помощ постигнах такъв напредък в развитието на своята композиторска дарба.Бог ме е водел непрекъснато по Своя път на правда,истина и любов,затова съм чувствала отвращение към греха,който винаги ме е отблъсквал и не съм му се поддавала никога.Останах вярна на Бога до сега във всичките си тежки изпитания,които трябваше да премина като урок в своя живот.Най-тежкото изпитание,което и до сега ме измъчва е неправдата,произтичаща от лицемерието,алчността,нарцисизма и омразата между хората.Когато човек обича всички хора е лесно раним,особено когато не оценяват тази обич и не ѝ отвръщат с добро,а със зло.В този смисъл на дело изпитах какво означават думите на Христос:”Обичайте враговете си и се молете за тях!”Много сълзи съм проливала, поради предизвикателствата на агресията,грубостта и жестокостта на мразещите,зли хора,но с Божията помощ съм успявала да преодолея тези моменти на слабост и да продължа напред и нагоре в духовното си израстване.В това се състои смисълът на моята съдба - да докажа на Бога,че съм вярно Негово дете и,че живея в Святостта на Неговия Дух,изпълнявайки Неговата воля тук – на земята,”защото Господ ще изпълни на земята казаното /по правда/от Него,като го извърши…скоро.”Послание към римляните 9:28.Убедих се,че няма справедливост на този свят,поради неговия княз – сатаната,който носи всички злини на хората,като ги лъже,манипулира и подчинява на волята си с разни съблазнителни примамки като богатства и други материални екстри,придобити чрез престъпления на насилие и грабежи.Земята е красива и животът на нея е прекрасен!!!Но има едно голямо зло,което иска да разруши всичко и това е звярът или дяволът със своите слуги,които са ненаситно алчни,жестоки и обезумели от омразата,изпълваща душите им.Затова все още има за съжаление:кръвопролития,войни,конфликтни сблъсъци,насилствена смърт,глад,болести,мизерия и много други нещастия на нашата планета.Човечеството може да се спаси от тях единствено чрез Божията помощ!Само с Божията сила човек може да се противопостави на всяка неправда и да се пребори успешно с лукавия!Така ни учи и Божието слово :”Не знаете ли,че комуто предавате себе си като послушни слуги,слуги сте на оня,комуто се покорявате,било на греха,който докарва смърт или на послушанието,което докарва правда?Благодарение обаче,Богу,че като бяхте слуги на греха,вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението,в който бяхте обучени и освободени от греха,станахте слуги на правдата… станахте слуги на Бога,имате за плод това,че отивате към святост,на която истината е вечен живот.Защото заплатата на греха е смърт;а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса,нашия Господ.”Послание към римляните 6:16,17,18,22,23.Затова Бог ме призова да благовествам чрез Неговите думи,в смисъла,който Той е вложил в Библията.Бог говори чрез мен на всички,които Той е избрал по благодат и съм сигурна,че ония хора,които почувстват Божията истина в моето благовестване и с доверие, и вяра приемат написаното от мен в настоящия ми блог, са Божии синове:”Понеже които се управляват от Божия Дух,те са Божии синове.”Послание към римляните  8:14.И в тях живее Божията правда и Божията справедливост,защото както казва за тях Апостол Павел в посланието си към римляните в 11:5,те са:„…остатък избран по благодат.”И аз самата,принадлежа към Божиите избраници,които първо служат на Бога,а после на себе си,за своите материални нужди,защото търпеливо понасям големи лишения,но Бог ми дава толкова изпитания,колкото мога да понеса със силата на духа си,който е подкрепян и напътстван винаги от Святия Дух,за което съм много благодарна на Бога,защото зная,че страданията ми не са напразни,а са като доказателство за всички,които не вярват в Господ Исус Христос.Хората,които знаят за моите страдания се чудят как издържам на всичко това,как все още съм жива и здрава.Благодаря на Господа! Жива и здрава съм благодарение на Неговата милост към мене.Бог ми дава сили да издържа и да вървя напред по пътя,по който Той ме води,изпълнена с увереност,спокойствие,любов и смирение.Още от невръстно дете проявявам тези Божествени качества и в името на мира, и разбирателството съм се съгласявала с чуждото мнение,дори когато е противоречало на моето мнение.До такава степен съм мека,жалостива и великодушна,че оставям другите да ме обиждат безнаказано,като им прощавам и искрено ги обичам с Божията любов.Веднъж,когато се молех на Бога,получих откровение от Него,че съм светица.Учудих се,защото до онзи момент не бях се замисляла по този въпрос.Но се изпълних с по-силна вяра след това свидетелство от Бога,зарадвана,че Господ ме цени така високо.Когато се случи това, бях все още млада - на тридесет и една годишна възраст.От тогава започнах да забелязвам всяко нещо,което идваше като дар от Исус Христос в моя живот.Когато беше необходимо,в точния момент, Той ми подсказваше как правилно трябва да постъпя,като ме пазеше да не се подведа от доброто си сърце,като се доверя на неподходящи или злонамерени към мен хора.Тогава разбрах,че не трябва да забравям никога за Бога и за Неговото благоразположение към мен,защото късметът ми се криеше в Него.Той превръщаше всяко зло в добро за мен по Своя чудесен,необясним тайнствен начин,дори и в тези случаи,когато не бях търсила Неговата помощ чрез молитва,но съм имала нужда от нея.Бог бдеше над мен постоянно и аз получавах от Него пророчески съновидения,а понякога и видения в нормално,будно състояние.Те не бяха само свидетелства от Него,но и напътствия към мен.Например за болестта спин в света още не знаеха за тази болест нищо,когато Бог ми откри,че съществува такава зараза по полов път и,че трябва да се пазя.Много по-късно,когато и в България се даде гласност за болестта спин,разбрах,че Бог ми е казал истината.Бог винаги ми дава истината и за да я подкрепи с факти,на живо ми изпраща хора,които да я потвърдят,казвайки същото,което Бог вече ми е казал.Бог така ме води,че ми показва мислено/без да виждам видения/някого или някакъв предмет,на когото трябва да обърна по-голямо внимание,защото Бог иска така.Аз съм нормален човек и не зная всичко онова,което Бог знае,но Той преценява какво трябва да ми открие и какво трябва да зная.Това са Неговите свидетелства в моя живот.Тук роля играе взаимната ни духовна свързаност – между мен и Господ Исус Христос! Няма нито захар,кафе,чаени листа,руни,карти,книги или други материални посредници, чрез които някои хора,наречени врачки,вещици се свързват с невидимото,духовното или както го наричат още отвъдния свят.Лошото е,че те се свързват със зли сили,които носят риск за здравето и живота им.Духовната връзка с Бога е нещо съвършено различно,затова Библията заклеймява гадателството,което се основава на всичко друго,но не и на Бога,Който е извора на живота.Защо и астрологията е отречена в Новия завет?Отговорът е логичен,защото поставя звездите над Бога,а това не отговаря на истината.БОГ Е СЪЗДАТЕЛЯТ НА ВСИЧКО - НА НЕБЕТО И НА ЗЕМЯТА  И  НА НЕГО ПРИНАДЛЕЖИ СЛАВАТА И ВЕЛИЧИЕТО ЗА ВСИЧКИ ВЕКОВЕ!АМИН! И за да не бъдем излъгани от злите сили и техните лъжеучения,трябва да се водим от Христовото учение и от Новият завет!Само там е истината за Бога и Неговия Син – Исус Христос!Това е спасителният път,който Бог ни е посочил,като е доказал правотата Си със свидетелства,дадени на цялото човечество, чрез делата на Неговия единствен син – Христос!Каквото и да вършим на тази земя,то трябва да е в синхрон с Божията воля и да служи за Нейната прослава!!!Искам да подчертая тези важни напътствия,дадени ни от Апостол Павел във второто му послание към Тимотея 2:24,25,26:”А Господният слуга не бива да е крамолник,но трябва да бъде кротък към всичките,способен да поучава,търпелив;с кротост да увещава противниците,та дано би им дал Бог покаяние,за да познаят истината и да изтрезнеят,като се избавят от примката на дявола,…за да вършат Божията воля.”


Аз,с любимите си детски играчки


Смисълът на моя живот!


Желая боговдъхновена да благовествам на добрите хора по света!

Щастлива възторжено да ги приветствам с любовта на Исуса Христа!

Божията светлина да възхвалявам и Неговата свята воля!

В своята поезия да ги възпявам и в живота си от тях да се водя!

 Вярвам,че Бог ме напътства за мое добро,за спасение!

Достойно си нося кръста,живея с Неговото благословение!

 

Вярна светица съм Ти,Господи Христос!


 Всеки ден живея с Твоята любов!

Вярна светица съм Ти,Господи Христос!

В Твоята власт са сърцето ми и моите дни!

Нищо в света не може с Теб да се сравни!

 

 Суета са всички богатства,човешката слава.

Земният живот е преходен и неусетно отминава.

Единствено вечна е славата на Божия син - Христос,

Който и днес ни води по пътя на Вечния живот!

 

 Усилвай вярата и моята надежда,Господи!

Възвисявай ме духовно,до Себе Си ме приближи,

с Твоя мир и с Твойта благост ме изпълни!

Господар единствен,царувай в мене само Ти!

 

Светиите са живи хора!


Светии има по всички краища на света,

покорни на Святия дух,Който ги призовава

да Му служат всеотдайно,честно,с ум и душа,

с любов в сърцето да откликват на всяка молба!

 

 Светиите са живи хора и не познават завистта,

нито човешките слабости - пороци на плътта,

нито себелюбието,надменността,егоизма,горделивостта,

защото изцяло са подвластни на Исуса Христа!

 

 С благородство и щедрост се отнасят към всички хора

и работят неуморно,не за себе си,а за Бога;

благовестват Божието слово и Го тълкуват с мъдрост,

като прилагат в живота Христовия ум,с твърдост!


Аз,на морето се уча да плувам,но с помощта на пояса,с който съм на тази снимка


                                                         Следва продължение

 


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.