Translate

петък, 24 януари 2014 г.

С вяра в Исус Христос,принасяйте само добър плод!

Добрият плод - добрите дела са крайната цел на християнското учение,защото вяра без дела е мъртва,тоест няма никаква стойност,никакво значение.
     Мнозина вярват в Христовата смърт на кръста,като 
някаква абстрактна идея,която си остава заключена само в техните ограничени умове и не могат да разберат,че тяхната вяра е лишена от Божествената намеса, влияние и воля на Бога.Не случайно Исус Христос насочва нашето внимание към грешките,които могат да ни отклонят от правилния,спасителен  път към Божието царство:"Не всеки,който ми казва Господи!Господи! ще влезе в небесното царство,но който върши волята на Отца Ми,Който е на небесата...Но тогава ще им заявя:Аз никога не съм ви познавал;махнете се от Мене вие,които
вършите беззаконие."Библията,
Новият завет,Матея - 7 глава,21 и 23 стих.
Много подробно, Спасителят разяснява значението на вярата в Бога:"ВСЯКО ДЪРВО,КОЕТО НЕ ДАВА ДОБЪР ПЛОД,ОТСИЧА СЕ И СЕ ХВЪРЛЯ В ОГЪН.
И ТЪЙ ,ОТ ПЛОДОВЕТЕ ИМ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ."Матея - 7 : 19,20.
В тия думи се крие цялата истина за смисъла на Християнското или по-точно Христовото учение.Всякакви други тълкувания и изменения от това,са плод на заблуди и отдалечаване от Бога.
А може да се предположи,че сатаната е направил всичко възможно да обърка вярващите с цел да ги приобщи към царството на мрака,невежеството и злите дела чрез успокоението,че Бог прощава всичко на тези,които Му се молят за прошка и ще им прости всички зли дела,грехове и лоши плодове.Това е поредната илюзия,измама на лукавия,който се опитва да внуши,че злото няма да бъде наказано от милостивия  Бог.Вижда се,че дяволът умее
ловко да използва  положителните страни,като:  Божията милост,Божието търпение в своя полза,като доказателство,че Бог не наказва злите хора.Но това е само привидна заблуда.
  Божиите пророци са имали и имат до сега откровения от Бога по този въпрос и всички те са единодушни,че има известен изчаквателен период за поправлението на новородилите се чрез вяра християни,но те трябва да докажат,че растат непрестанно в Духа,развиват способностите и дарбите си,като принасят чрез делата си само добър плод.Всички останали,които не се водят от Духа,а са подчинени на плътските си слабости,макар и несъзнателно са под влиянието на сатаната и това е най-опасната заблуда,тъй като  много честО те си мислят,че са праведни християни,след като ходят на църква,палят свещи на Бога,кланят Му се,изповядват Христос като Спасител,но спират до тук и не желаят нито да Го слушат,нито да му се подчиняват.За такива хора Христос казва,че са като варосани гробници - отвън добре изглеждат,когато се преструват на праведни,но по делата им веднага може да се познае,че вярата им е мъртва и не дава добри плодове.Няма никаква полза от такава вяра и няма какво да се залъгваме,че такива"вярващи"ще бъдат спасени,
колкото и милостив да е Бог.
Но Той е и справедлив,мъдър Бог,Който знае правилния начин за тяхното поправление и при всички случаи те ще бъдат наказани по Неговия точен начин,в тяхна полза и за да ги накара да осъзнаят заблудите и грешния път,по който вървят - пътят на гибелта и смъртта.
От тях се иска само на време да осъзнаят,че беззаконията,които вършат са противни на Бога и идват от  лукавата,хитра изкусителка змията,която знае как да съблазнява,с дългогодишен опит в измамите /да не забравяме как е успяла да убеди Адам и Ева да пристъпят законите на Бога и резултатът е бил - изгонване от Едемската градина,а не милостиво опрощение на греха им.Бог ги е наказал за непослушанието и неподчинението на Неговата воля.Той много държи на това и нямаме основания да мислим,че и сега ще прости престъпленията,дошли под влиянието на сатаната./ В противен случай Бог би бил в противоречие със Себе си,затова Исус Христос изяснява много добре въпроса със злите дела,плод на непослушанието.В Новия завет четем какво Бог осъжда - определението Му за осъждението :"И ето що е осъждението:светлината дойде на света,и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината,защото делата им бяха зли.Понеже всеки,който върши зло,мрази светлината,и не отива към светлината,да не би да се открият делата му."Новият завет,Иоана 3:19,20.
Тези думи разкриват,че Господ Исус Христос, ще бъде строг към всички,които не се водят от Неговите закони и не живеят в Неговата светлина,а остават подвластни на тъмнината на дявола.По този начин,чрез неподчинението си,старият човек се връща в тях и заема мястото на новородилия се в Духа.С това се прекъсва духовната връзка  между Бога и човека, и християните,не могат да бъдат направлявани от Святия дух.
С това се лишават по собствена воля,по собствен избор от Божието благословение  ,Божието влияние върху тях.
От друга страна и Бог е затруднен да приема техните мисли,преживявания и молитви.
    Затова техните молитви не достигат до Бога със сигурност.
   Внимавайте и бдете какви 
мисли имате!Дали те идват от 
   Бога за добри дела или са 
Божията светлина е оградена и защитена 
от злото в бездната!
антипод на това,подтикващи към зло от всякакъв характер.
Не правете никога зло!Дори и в мислите си не го допускайте,а го пъдете с молитви и благословии!Не се предавайте на дявола,не завиждайте,не мразете,НЕ МИСЛЕТЕ ЕДИНСТВЕНО САМО ЗА СЕБЕ СИ,под какъвто и да бил повод или предлог.Нима може да сте щастливи,ако наоколо ви има толкова нещастни,страдащи и умоляващи ви за помощ хора?
Ако си затваряте очите и ушите за техните отчаяни вопли,тогава сте много далече от Бога.
  Има много белези,по които се познават Божиите синове,
но най-важният,
най-градивният,основният белег е Божията любов,от която произтичат всички останали добродетели  и духовни ценности:благородство,
себеотдаване,жертвоготовност,
щедрост,състрадание,милост,
човечност,хуманност,
търпение,смирение,нежност,
кротост,взаимопомощ,оптимизъм и всички положителни качества,
от които произтичат добрите дела.
Само тези вярващи,които притежават Христовите добродетели и се водят по Неговата воля,
могат да имат положителни мисли,чувства,постъпки,
които дават добър плод.Само те могат да се надяват на вечен живот!
В това е смисълът на живата вяра,която може да спасява:"... който постъпва според истината отива към светлината,за да се явят делата му,понеже са извършени по Бога."Новият завет,Иоана 3: 21.
Не принизявайте Бога - Светата Троица до своето равнище,а се стремете да израствате непрекъснато и да достигнете до онова духовно единение,чрез което да станете съпричастни на 
Господ Исус Христос:"Защото Божият хляб е хлябът,който слиза от небето и дава живот на света."Новият завет,Иоана 6:33.
В тези думи на Исус Христос се крие същността на Божествения спасителен план за човеците на земята.Амин!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.