Translate

петък, 17 януари 2014 г.

За Божествената закономерност,Божествения спасителен план и Божиите чудеса

  Божествена закономерност

Българска божия църква
  Бог си има своите закони и правила,на които подчинява цялата вселена,за да има ред и точност във всичко,навсякъде.Той е строг Бог по отношение на дисциплината и много държи на нея и всички,които не се подчиняват, са неблагонадеждни в Неговите очи.За съжаление повечето хора не обичат да спазват нито реда,нито дисциплината,нито законите,но ако знаеха истината,нямаше да бъдат така опърничави.Луцифер  е бил този,който първи се е противопоставил на Божествените:ред и воля,поради което е бил отстранен от Божествения небесен свят,затова безредията,хаоса и всичко,което носи разстройства в живота на земята,се свързва  със силата на тъмнината,която е антипод на светлината на Бога.Затова и всички хора,които се оприличават на Луцифер,наречен още:дявол,змей,змия,сатана,обичат да правят всичко наопаки,да не се подчиняват на никакви закони,с което всъщност се опълчват срещу Създателя.Всички негативно настроени хора,които справедливо са наречени криви,носят нещастия и злини със своето своеволие,нехайство и мързел.Лошите последици от техните зли дела остават като наследство за поколения напред.Трудно се създава,но лесно се руши,безразсъдно,безотговорно в стила на :"След мен потоп."Поради тази причина Бог ни предупреждава в Библията ,че ще наказва строго поколения напред всички,които са грешни пред Него.

Божествен спасителен план

  Бог иска хората да знаят истината и да се подчиняват единствено на Него,за да живеят спокойно,щастливо,хармонично,в благоденствие,в мир и взаимно разбирателство.Това може да стане,ако отхвърлят от себе си лошото влияние на сатаната.Трябва да имат вътрешното убеждение,вътрешната вяра,че Бог съществува и единствено Той може да ги отдели  и избави от дявола.Но затова е необходимо те да направят своя свободен избор - между доброто и злото.Бог насила в кошара не вкарва никого.Хората трябва
да пожелаят сами да бъдат добри,подчинени единствено на Бога,Който ще ги води по пътя на истината,като ще ги променя по тайнствен,чудесен начин от горе - от духовния свят,чрез Святия дух,който поема водителската функция на всеки повярвал в Божия син Исус Христос.В тази връзка следва водното кръщение,което чрез символа  на измиване, изчистване, поставя началото на новорождението,което предопределя един нов път,водещ към Божието царство и вечния живот на Бога.Човек съблича,като стара,ненужна
дреха стария човек в себе си и изпълнен с Духа,започва друг живот,
изпълнен с Божествената намеса,влияние,напътствия и израстване в Духа.
Много важни са делата на новородилия се.Той е като малко дете,без опитност в един нов за него свят,а това е невидимият ,вълшебен,но действащ свят на Божията благодат върху него,която оказва непрекъснато корективно  действие.Постепенно става израстването,чрез преминаването на множество изпитания и премеждия.Бог прилага своите правила и своите изисквания към всеки човек индивидуално,като набляга най-вече на най-слабите черти на неговия характер - там където е необходимо да се работи по-дълго време,по-упорито, с разнообразни начини на въздействие.Божественият спасителен план е да достигнем до
Исус Христос,до неговото духовно ниво,за да ни приеме като равнопоставени и да се наречем Божии чада,по името,по примера на Божия син - Христос,защото Бог иска да промени човека,да го извиси до Себе Си,като животинското,първичното,грубо,егоистично начало,което е остатък от звяра в нас,трябва да изчезне завинаги от нашата природа,от нашата духовна същност.Колкото повече се доближаваме до Божия син,толкова повече няма да сме подвластни на греха и никакви слабости няма да ни изкушават или съблазняват,защото ще имаме вътрешната сила на духа да се противопоставим на завладялото света зло,което се опитва да ни опорочи и въвлече в дребни на пръв поглед съгрешения,но с опасни последици не само за нас,но и
 за обкръжаващото ни общество.

            

Българска божия църква

Божиите  чудеса - свидетелства за съществуването на Бога
Библията е изпълнена с много примери за свидетелствата на Бога,за Божиите чудеса,които Той изпраща,за да ни увери,че е действуващ,съще-
ствуващ.За тях е известно и всеки,който иска да се запознае с тях,може да прочете Божието слово.Аз искам да насоча вниманието ви към друг,
по-особен вид чудеса и свидетелства,а те са:пророческите сънища и всички
 безсъзнателни състояние - транс,кома,припадъци и други подобни.
  Човешкият ум е органически свързан с физическото тяло,по-точно с мозъка.Всяка болест оказва лошо въздействие върху дейността на централната нервна система,която е тясно свързана с  мозъчната дейност.
Тогава се нарушава нормалния мисловен процес.Следствие на болест или тежки травми,може да се изпадне в безсъзнание,при което имаме невъзможност за каквато и да е мисъл,тъй като мозъка не може да функционира и е на прага на физическата си смърт.Тогава,в тия състояния,
когато материята работи разстроена,обременена и изтощена,ръководната функция остава изцяло на духа,като в някои случаи душата се отделя,макар и не напълно,защото остава свързана с тънка лента,наречена нишката на живота,чрез която става връзката между духовното и физическото тяло на човека.При кома и други безсъзнателни състояния,душата стои извън тялото,докато не се подобри състоянието на болния,за да се върне обратно в тялото му.При смъртта нишката на живота се прекъсва окончателно и душата се отделя напълно от физическото си тяло.Всички хора,които са преживели това и са се завърнали от другия свят,са се докоснали до Бога и духовните им сетива са се обогатили,разширили.Всички те се променят положително по някакъв чудесен,тайнствен,необясним начин и носят частица от Божествената чистота,която е останала при съприкосновението на душите им с Бога.Много от тях,ако не всичките получават различни пророчески и лечителски дарби,пророчески съновидения,ясновидства - видения при пълно съзнание,мисли от Бога.Той им е дал своите доказателства и дарби,с които да Му служат в бъдеще на земята,като доказателство за останалите живи хора.Това е благословение от Бога за всички хора,но най-вече за тези,които са преживели тези състояния,чрез които сякаш са се новородили,свише, по дух,коренно са се изменили,изпълнени с по-силна вяра.Те стават кротки,смирени,миролюбиви,смирени,богоязливи,но не страхливи,а напротив вече не се страхуват от смъртта,за да се потвърдят думите на Новия завет,Лука  21:13:"Това ще ви служи за свидетелство."и Лука 21:19:"Чрез твърдостта си ще придобиете душите си."
   Няма случайни неща!Всичко,което Бог дава е за да повярват повече хора,че Бог е жив,милостив и любящ.    
   Подобно е преживяването на сън,когато водещата роля е на Духа.Той ни води чрез пророческите сънища и ни предупреждава чрез тях,най-вече когато сме застрашени духовно или физически от злото по някакъв начин.
 Много медикаменти и отрови имат връзка с болестните изменения на мозъка.Науката е доказала,че именно те причиняват халюцинации - визуални,звукови и други подобни.Но това го споменавам между другото,защото на него ще отделя повече внимание в друга публикация.
   

Едгар Кейси

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.