Translate

вторник, 5 ноември 2013 г.

Ходете в светлината на Бога!

  "Но ако ходим в светлината,както е Той в светлината,имаме общение един с друг,и кръвта на Сина Му Исуса/ Христа/ ни очиства от всеки грях."
Първото съборно послание на Иоана 1 : 7.
             
"Тъй като някога си бяхте тъмнина,а сега сте светлина в Господа,обхождайте се като чада на светлината,/защото плодът на светлината се състои във всичко що е благо,право и истинно/."
 Послание към ефесяните 5 : 8,9.
Молете се да ви даде Бог повече светлина в живота!Следващото ми стихотворение е посветено на силата на Божията светлина.
                                                           
Силата на светлината

    Силата на светлината 
разпръсва тъмнината!
   И Бог прогонва така 
сатаната,
   за да пречисти живота 
на тази земя,
     за да има любов,радост,
мир и свобода!

Божията ярка,лъчиста 
светлина,
    поразява мигом всякаква злина!
  Изчезва мракът далеч в
безкрайността.
Животът тържествува в 
победа над смъртта!

Светлината  на   Бога

"Опитвайте,що е благоугодно на Господа и не участвайте в безплодните дела на тъмнината,по-добре ги изобличавайте,защото това,което скришом вършат непокорните,срамно е и да се говори.А всичко,което се изобличава,става явно чрез светлината,понеже всяко нещо,което става явно е осветлено.Затова не бивайте несмислени,но проумявайте,що е Господнята воля."Послание към ефесяните 5 : 10,11,12,13,17.
"Господ не забравя това,което е обещал,според както някои смятат бавенето,но заради вас търпи за дълго време,понеже не иска да погинат някои,но всички да дойдат на покаяние. И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение."Второто  послание на Петра 3 : 9,15.
Бог обича всички хора и иска те да се спасят,като изберат пътя на светлината,на Неговия Син Исус Христос, Когото трябва да приемат за свой Спасител и Избавител от силата на злото.Затова освен силна вяра е необходимо да имат  и общение чрез молитва с Бога.Божието слово ни показва как се е молел Христос:"И Той се отдели от тях колкото един хвърлей камък и като коленичи,молеше се,думайки:Отче,ако щеш,отмини Ме с тази чаша;обаче,не Моята воля,но Твоята да бъде.И яви Му се ангел от небето и Го укрепяваше.И като беше на мъка,молеше се по-усърдно;и потта Му стана като големи капки кръв,които капеха на земята."
Лука 22 : 41,42,43,43,44.
Ето още един пример,даден ни от Него - как трябва да се молим правилно:"А когато се молите,не говорете излишни думи,както езичниците;защото те мислят,че ще бъдат послушани заради многото си говорене.И тъй
не бъдете като тях;защото Отец ви знае от що се нуждаете преди вие да Му искате.А вие се молете така:Отче наш,Който си на небесата,да се свети Твоето име;да дойде Твоето царство;да бъде Твоята воля,както на небето,така и на земята;дай ни днес ежедневния хляб;и прости ни дълговете,както и ние простихме на нашите длъжници;и не ни въвеждай в изкушение,но избави ни от лукавия,/защото царството е Твое и силата,и славата,до вековете.Амин/.Защото,ако вие простите на човеците съгрешенията им,то и небесният ви Отец ще прости на вас."
Матея 6 : 7,8,9,10,11,12,13,14.
Освен тази ежедневна молитва,можем да добавим и други свои молитви,според нуждите ни.
Следващото мое стихотворение разкрива как се моля аз:

Моята молитва към Бога

Мили Боже,
дай просветление 
на ума ми,
за да мога да 
усъвършенствам 
постоянно 
духа ми!

Направлявай живота ми,
истината да узная!
Свещеното Ти Слово да 
следвам и да пазя!

Да бъда достойна за 
дарбите на Христа,
от които най-значима и съвършена е любовта!
С вярата си да живея,
на думи и дело доказана!
Божия любов да чувствам - вълнуваща,неизказана!

Защото тя е вечна и 
никога не отпада;
може да търпи дълго
на всичко се надява;
за нищо не завижда,
не се раздразнява,
не държи сметка за злото 
и всичко премълчава!

Научи ме,Боже,винаги да прощавам!
С любов и смирение да 
отговарям и благославям,
когато ме връхлитат с 
омраза тежка
и с долна, омерзителна 
страст човешка!

С Божествена любов 
искам,Боже, да живея;
да Ти служа вярно,
неуморно чрез нея,
а нейният плод е 
добър и полезен -
облагородяващ,
усъвършенстващ 
живота ни земен!

Мили Боже,
с Твоята Любов 
надари ме;
с духовна сила,
с вяра 
изпълни ме;
всяко зло с любов 
да победя;
слабостта си да 
превъзмогна
и да устоя!
Амин.

С тази молитва към Бога,общувам всеки ден мислено с Исус Христос.Той я чува и ми отговаря веднага - светкавично с мисли от Божието слово,като по този начин ме подкрепя постоянно с напътствията си,за да не се подведа от измамите на лукавите хора.Чудесно е Неговото водителство и необяснимо за човешкия разум.Много неща остават забулени в сянката на тайните,но за тези,които ревностно търсят пътя на истината за Бога,ще я намерят само с Неговата помощ.Бог никога не лъже и винаги действа за добро,за наша защита,за доброто на всички добри хора и най-вече за доброто на верните му чада,праведните християни!
Свободната воля,която Господ ни дава,за да изберем пътя на светлината говори,че нищо при Него не става чрез насилие,несъгласие или нежелание.
 Всеки човек е отговорен за своята съдба именно,когато прави този свой избор между доброто и злото.Тогава не трябва да се влияе от никого,а сам да търси отговора на всички въпроси,които го измъчват.БОГ ЖЕЛАЕ ВСИЧКИ ДА ЧУВАТ ГЛАСА МУ! 
Евангелието ни дава много примери за това:"Защото Бог е,Който, според благоволението Си,действа във вас и да желаете това и да го изработвате."
Послание към филипяните 2 : 13.
Лошото е,че хората не отделят нужното внимание,което Бог заслужава и това е най-голямата им грешка.Отчуждението на човека с Бога е достигнало до там,че хората считат за луди или ненормални всички християни,които контактуват свободно с мислите си с Бога и търсят неговото водителство.Мога да уверя всички тези заблудени хора,че няма нищо патологично,да бъдеш верен християнин,но трябва да имаш вътрешна,сърдечна чистота и да следваш заветите на Библията,да не се отклоняваш никога от Божията воля!
Да вървиш в светлината на Бога е чудесно,защото винаги ще бъдеш под Неговото крило:
"...защото от каквото е победен някой,на това и роб става.
Послание на Петра  2: 19.
"...понеже знаете,че всеки слуга или свободен,ще получи от Господа същото добро каквото върши."
Послание към ефесяните 6 : 8.Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.